Privatisering

En högst medveten smygprivatisering av äldreomsorgen

Det stämmer inte att äldreomsorgen i Helsingborg riskerar att smygprivatiseras, skriver Lars Thunberg, KD, och Jacqueline Engström, M, i ett debattinlägg i Helsingborgs Dagblad den 30 juli som ett svar på de två miljöpartisterna Lena Östholm Munkbergs och Markus Fribergs inlägg den 25 juli.

På Vård- och omsorgsnämndens möte den 29 augusti, ganska exakt en månad efter det att Lars Thunberg och Jacqueline Engströms skrev sitt debattinlägg, fanns ett förslag om att köpa platser på Vardagas Villa Maria. Vänsterpartiet menar att det är högst befogat att tala om en medveten smygprivatisering.

Även om Lars Thunberg förtydligade i kommunfullmäktige den 27 augusti att det var själva ”smyg-delen” av begreppet smygprivatisering som han vände sig emot, så kan man inte påstå att den privatisering som staden nu tvingas in i skett helt öppet. I stället har man hela tiden och så sent som i Lars Thunbergs och Jacqueline Engströms debattinlägg den 30 juli hävdat att ”privata aktörers överetablering i Helsingborg får de själva stå för” och ”det finns inget avtal om att köpa platser”.

I budget för år 2016 nämndes att befolkningskurvorna i Helsingborg för åldersgruppen 80 år och äldre skulle peka brant uppåt från år 2020. För att möta detta fanns då ett nytt vårdboende, med 60 lägenheter och klart 2020, med i den investeringsplan som antogs av kommunfullmäktige i juni 2015.

I budget för år 2017 nämns samma utveckling, ett ökande antal äldre år 2020. Men nu hade dels det nya vårdboendet senarelagts ett år till att stå klart 2021, dels skulle det inte byggas av staden utan ha en extern finansiering.

Sedan dess har inte något nytt vårdboende funnits med i de blågrönas investeringsplan. Samtidigt har vi sedan tre år tillbaka kunnat se att ett antal privata vårdgivare och byggbolag planerat för nya vårdboenden i Helsingborg.

De blågröna som styrde Helsingborg under förra mandatperioden har helt medvetet bäddat för den situation vi nu har när det gäller platser på vårdboenden.  Under den förra mandatperioden pekade prognoserna på att antalet äldre ökade och att fler platser på vårdboenden därmed skulle behövas år 2020.

Under 2019 har antalet icke verkställda beslut om vårdboende succesivt ökat.  De som väntar på en plats på ett vårdboende är nu nästa tre gånger så många som under förra året. Nu kan vi se att den ökning av antalet äldre som nämndes år 2015 redan kommit, ett år tidigare än vad som förespåddes då för fyra år sedan.

Om man vet att antalet äldre ökar, att behovet av platser på vårdboenden också ökar och ändå inte planerar att bygga något, då måste avsikten ha varit att dessa platser skulle upphandlas.

Vi förstår inte heller varför Mp nu uttrycker rädsla för smygprivatiseringar, då de ju själva varit med och styrt under den föregående mandatperioden.  Dessutom, senast för några månader sedan förhandlade de med alliansen om att åter lägga ut två vårdboenden, Ragnvallagården och Lussebäcksgården, på upphandling. Kanske är det just den demokratiska aspekten som Mp vänder sig emot, att vi tvingas in i de privatas händer. Vi får hoppas det och att det inte är en klassisk vända kappan efter vinden-politik.

När det gäller just våra vårdboenden finns under denna mandatperiod en majoritet i kommunfullmäktige, som har en annan syn än alliansen och Mp på vem som ska driva våra vårdboenden. En majoritet som fått nog av privata aktörer som misskött sitt uppdrag.

Denna majoritet, V, S och SD, tog i juni i år ett beslut om att återta Ragnavallagården och Lussebäcksgården i kommunal  regi. Detta beslut har Jacqueline Engström överklagat.

Samma majoritet, V, S och SD, beslutade även i november i fjol att staden skulle bygga ett vårdboende i Rydebäck.  Detta ondgör sig Lars Thunberg och Jacqueline Engström också över och talar om att beslutet tagits utifrån politisk prestige och inte tagit hänsyn till att ett antal privata aktörer redan bygger vårdboenden.  De erkänner helt enkelt att de redan räknat med att de skulle skriva avtal med de privata aktörerna.

Trots protester från både vårdtagare, anhöriga och personal la de blågröna ut fyra vårdboenden i Helsingborg på entreprenad 2016.  Attendo fick uppdraget att driva Valltorp. Snart kom klagomål från både de boende, deras anhöriga och personalen. De styrande skyllde kritiken på inkörningsproblem och Attendo fick av de blågröna fortsatt förtroende att driva Valltorp. Nu finns dessbättre en majoritet i nämnden som menar att det varit tillräckliga kvalitetsbrister för att inleda en process om att utreda konsekvenserna av att säga upp avtalet.

Innan valet lovade Lars Thunberg att KD skulle kämpa för en värdig äldreomsorg. Det är inte en värdig äldreomsorg att någon äldre ska behöva tillbringa sina sista månader på ett vårdboende, som år efter år fått klagomål.  Det är inte heller en värdig äldreomsorg att låta våra äldre vänta i månader på en plats.

Vi vill att alla helsingborgare ska känna sig trygga med att den dag de eller deras anhöriga har behov av ett vårdboende, så skall det finnas en plats. Vi vill också att personalen har anständiga arbetsvillkor och tillräckligt med kolleger.

Vi vill att staden själva driver vårdboenden i den omfattningen att vi kan tillgodose de behov som finns.  Det innebär inte att alla stadens egna vårdboenden är perfekta, men i våra egna boenden har vi full insyn och kan direkt vidta åtgärder. Där finns också en kontinuitet, boendet ska inte utsättas för en ny upphandling med all den osäkerhet det innebär för både de boende och personalen. Där sitter vi inte fast i några tveksamma femåriga avtal, utan har rådighet att direkt påverka om missförhållanden uppdagas. Det anser vi är en avgörande skillnad.

I ett svar på en interpellation från V om äldreomsorgen tar Peter Danielsson upp behovet av en dialog. Vi välkomnar en dialog men för att den ska vara konstruktiv, måste alliansen också visa ödmjukhet, lyssna på protester och inse att de inte styr staden i majoritet denna mandatperiod.

Ingrid Mattiasson Saarinen
Gruppledare (v)

Jenny Björklund Hansson
Ersättare (v) i Vård- och omsorgsnämnden

Dela den här sidan:

Kopiera länk