Arbetsrätt & arbetsvillkor

Motion om stadens lokalvård

I Helsingborgs stad bedrivs lokalvård både i egen regi och på entreprenad. På vissa enheter finns båda lösningarna. Det är inte ovanligt att en privatanställd lokalvårdare och en kommunanställd lokalvårdare går sida vid sida.

Denna bild är bra att föreställa sig i frågan om lokalvård i stadens verksamheter. Hur ser villkoren för de två lokalvårdarna ut? Den ene med en trygg och schysst anställning, den andre med en i regel betydligt otryggare anställning och osäkrare tillvaro.

Utöver att vi har lokalvårdare i staden som har helt olika förutsättningar, skapar osäkerheten kring externa aktörer i verksamheten från och till problem. I skolans värld blir personal i egen regi ofta en värdefull del av teamet på skolan. Ett team där varje vuxen i elevernas närhet får en mening och roll som går utöver det som förväntas av själva arbetsuppgiften. En lokalvårdare som får möjlighet att vara på samma enhet under lång tid och som är trygg i sin roll blir en mycket värdefull resurs. Detta gäller även inom omsorgen och i andra delar av stadens verksamhet. Det finns många goda exempel på detta.

I andra änden finns det personal hos externa aktörer i staden som blir uppsagda flera gånger per år. Likaså finns det inget krav på att personal ska följa med vid byte av leverantör.

Mot denna bakgrund menar vi att det enda rätta är att staden tar sitt fulla ansvar för såväl personalen som för den kvalitet och det mervärde som lokalvårdarna kan tillföra verksamheterna.

Med anledning av detta yrkar vi på:

– att Helsingborgs stad återtar all lokalvård i stadens verksamheter i egen regi

För den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen

Anna Ingers (S)

För Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp

Ingrid Mattiasson Saarinen (V)

 

 

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk