spelmissbruk

Interpellation om den ökande mängden spelreklam

Helsingborgs stad är bunden av långa avtal med reklamföretagen Jc Decaux och Clear Channel. Avtalet med Jc Decaux löper ut 2025 medan avtalet med Clear Channel löper till 2031. I utbyte får staden bland annat ett antal papperskorgar, offentliga toaletter och vindskydd vid busshållplatser samtidigt som vi mer eller mindre tycks tappa rådigheten över vilka budskap som visas i staden.

Reklamen har kommit att bli det främsta vapnet i kampen om konsumenterna. Reklam för nätkasinon och bettingbolag har under de senaste åren blivit allt vanligare i offentligheten. Vid årsskiftet trädde en ny spellag i kraft men den har inte lett till mindre mängd spelreklam utan snarare motsatsen, vilket också är tydligt i gatubilden i Helsingborg. Spelreklamen har ökat explosionsartat. Samtidigt drabbar spelmissbruket allt fler i samhället. Det ökade missbruket är både ett stort samhällsproblem och en tragedi för alla som drabbas.

Forskare specialiserade på spelberoende varnar för följderna av spelbolagens marknadsföring och anser att reklamen är ett stort problem. Likaså gör både de som i sitt arbete möter människor som drabbats av spelmissbruk, spelmissbrukare själva och deras anhöriga.

Vänsterpartiet anser att staden inte bör invänta vare sig ny lagstiftning eller att avtalen löper ut, utan att man skulle kunna ha en dialog med reklamföretagen om det faktum att många uppfattar spelreklamen som provocerande och stötande.

Mot bakgrund av ovanstående vill Vänsterpartiet ställa följande frågor till stadsbyggnadsnämndens ordförande:

  • Har en dialog förts med JC Decaux och/eller Clear Channel om den ökande mängden spelreklam i staden?
  • Om inte, vill du ta initiativ till att en dialog förs mot bakgrund av att många uppfattar spelreklamen som grovt stötande?
  • Vilka beräknade kostnader för uppförande och underhåll av toaletter, busskurer, papperskorgar etc slipper staden åta sig årligen/under en femtonårsperiod genom den byteshandel man gör med Jc Decaux respektive Clear Channel?
  • Är det några intäkter i övrigt för staden förknippade med dessa avtal?

För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Ingrid Mattiason Saarinen

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk