Arbetsvillkor

Bättre välfärd utan Attendo

Under mandatperioden har det blågröna styret i Helsingborg genomfört en rad utförsäljningar inom vård och omsorg. De klär sina beslut i fina ord om valfrihet och mångfald. Men i praktiken ser vi vårdtagare utan valmöjlighet och anställda som väljer att söka sig bort från de privata vårdjättarna. Trots protester från både vårdtagare, anhöriga och personal la de blågröna i höstas ut fyra vårdboenden och fyra LSS- boenden på entreprenad. Resultatet sedan Attendo tog över Valltorp kan vi redan se; sämre mat, indragna aktiviteter och stressigare arbetsvillkor.

Vänsterpartiet är oerhört glada att det finns ett folkligt engagemang i vård- och omsorgsfrågor. Utan opinion är kampen för en trygg och kvalitativ vård svår för oppositionen. Det är viktigt att komma ihåg att privatiseringar är en del av den borgerliga ideologin.

Man la ner en daglig verksamhet och gjorde ett försök att lägga ner träffpunkter och sälja ut hela den kommunala personliga assistansen. Tack vare ett engagemang bland både brukare, äldre, anställda och anhöriga, så valde man att backa och låta träffpunkterna vara kvar. Också förslaget om att lägga ut all personlig assistans backade de blågröna ifrån, sedan beslutet överklagats.  Hade förslaget gått igenom hade personer i behov av personlig assistans inte haft något annat val än att vända sig till privata aktörer.

Maria Nilsson, ordförande  i vård- och omsorgsnämnden har vid flera tillfällen sagt att tävling leder till utveckling. Vi skulle vilja påstå att det är en bristande tro på människan förmåga att ge omsorg om man tror att tävling är det som driver ett gott omsorgsarbete. Tvärtom tror vi att god omsorg skapas genom väl fungerande organisationer, där man är tillräckligt med personal och har en god arbetsmiljö som gör att man väljer att stanna kvar på arbetsplatsen.

Kontinuitet gör det möjligt att skapa goda arbetsförhållanden, rutiner och relationer. Vänsterpartiet debatterade på senaste fullmäktige ett av våra förslag för att skapa en god arbetsmiljö, ett försöksprojekt med 6 timmars arbetsdag. Trots höga sjuktal väljer de blågröna att inte prova de metoder som på andra ställen visat sig framgångsrika. Man talar om utveckling men begränsar utvecklingen till att gälla digital teknik och inte sättet att organiserat arbetet på.

Det är dags att välja: vinst eller välfärd. Vänsterpartiet har för länge sedan bestämt sig, vi vill att varje skattekrona ska gå till välfärden och inte till ett riskkapitalbolag på bekostnad av våra äldre och vår personal. Vi tycker att det är själva välfärden som är den riktiga vinsten i vårt samhälle.

Jenny Björklund Hansson, ersättare vård- och omsorgsnämnden

Ingrid Mattiasson Saarinen, ledamot kommunfullmäktige  

Mounir Mansour, ledamot kommunfullmäktige

Peter Ahlbom, ledamot kommunfullmäktige

Claudia Velásquez, ersättare kommunfullmäktige

 

Insändaren inskickad till Helsingborgs Dagblad 2017-01-28

Dela den här sidan:

Kopiera länk