Interpellation om den ökande mängden spelreklam

Helsingborgs stad är bunden av långa avtal med reklamföretagen Jc Decaux och Clear Channel. Avtalet med Jc Decaux löper ut 2025 medan avtalet med Clear Channel löper till 2031. I … Fortsätt läsa Interpellation om den ökande mängden spelreklam