Arbetsvillkor

Interpellation till vård- och omsorgsnämndens ordförande, Maria Nilsson (C)

Det blågröna styret beslutade att lägga ut fyra vårdboenden i privat drift. Vårdpersonal protesterade mot beslutet, de var oroliga att vården av våra äldre skulle försämras. Anhöriga och vårdtagare uttryckte också sin oro för privatiseringen av vårdboenden. Deras farhågor om privat drift har nu besannats.

På två av de privatiserade vårdboendena, Valltorp och Pålsjö park, har det blivit försämringar direkt. Maten upplevs som sämre, brist på vårdpersonal och uteblivna aktiviteter är några exempel på de försämringar som har beskrivits av vårdpersonal och boende.

Det blågröna styret är ytterst ansvariga för att detta kan ske. De beslutade att lämna över vården av våra äldre till två vinstdrivande bolag. De blågröna lovade och försäkrade att vårdkvalitén skulle förbättras i privat drift. Löften som har kommit på skam. De blågröna har svikit våra äldre och måste nu ta sitt ansvar för den uppkomna situationen.

Med anledning av detta undrar Vänsterpartiet:

Tycker ni det är värdigt med de försämringar våra äldre drabbats av på Valltorp och Pålsjö park?

Om inte, hur lång tid tycker ni det är rimligt att dessa försämringar får fortgå och vad skall ni göra åt detta?

Varför har ni accepterat Vardagas och Attendos förklaringar om att det endast är inkörningsproblem, var det inte meningen att kvalitetskraven skulle uppfyllas från första dagen?

För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Mounir Mansour

Dela den här sidan:

Kopiera länk