En annan bostadspolitik är möjlig

Goda bostäder åt alla har kännetecknat den svenska modellen där de kommunala bostadsbolagen blev politikens främsta verktyg. Så är det inte i dag.  Efter år av övertro på marknaden och … Fortsätt läsa En annan bostadspolitik är möjlig