Rädda Tursköpsskogen

Tursköpsskogen är en av få kvarvarande större sammanhängande ädellövskogar på Kullahalvön och har två av skogsstyrelsen utpekade nyckelbiotoper.  Men skogen hotas i dag av delvis avverkning och av att bli betesmark. … Fortsätt läsa Rädda Tursköpsskogen