pandemin

Ett Citypresentkort till alla anställda

 

Den pågående pandemin har utsatt många i staden, liksom över hela världen, för stora påfrestningar. Helsingborgs stad har gått in med extra stöd till både näringslivet och föreningar.  Handel och andra verksamheter i centrala staden har fått se en vikande omsättning. Detta samtidigt  som många personalgrupper inom stadens förvaltningar också haft och har en extra tuff arbetsbelastning. Vänsterpartiet vill därför visa stadens anställda sin uppskattning genom en extra gåva, som samtidigt stödjer det lokala näringslivet. Vi föreslår i en motion att samtliga anställda får ett City-presentkort, ett kort som gäller både för shopping, mat, nöjen, salonger, hotell, kultur och upplevelser i Helsingborg city.  I andra kommuner, till exempel Höganäs, har man redan valt något liknande för att visa de anställda sin uppskattning.

Motion till kommunfullmäktige i Helsingborg om ett citypresentkort till stadens  anställda 

Verksamheterna i staden och dess anställda är en stor del av vår gemensamma välfärd, som  varje dag även under pågående pandemin måste fungera till nytta för alla medborgare i  staden. Den pågående pandemin har varit och är fortsatt en utmaning för våra anställda.  

Vi i Vänsterpartiet är fast övertygade om att våra anställdas insatser inte kan överskattas  under den pågående pandemin. Skola, social omsorg, vård och omsorg samt samhällsservice  är verksamheter som måste fortsätta fungera med hög kvalité för att vi alla ska minska  skadeverkningarna av den pågående pandemin.  

Många av våra anställda inte bara arbetar utan lever och bor i vår stad. De ser med oro hur  det civila samhället, näringslivet och handel också drabbas av den pågående pandemin.  Därför vill Vänsterpartiet visa sin tacksamhet till våra anställda, och samtidigt ge möjligheten  att stödja vårt lokala näringsliv genom att erbjuda våra anställda ett citypresentkort. 

Vänsterpartiet yrkar

att stadens anställda ska erhålla ”Citypresentkortet – hbg city” som en ekonomisk bonus för  sina insatser under pandemin.  

För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp 

Peter Ahlbom

Dela den här sidan:

Kopiera länk