Välfärden

Förhandlingarna ger 75 miljoner till Helsingborg

Vi har en välfärdskris runt om i landet. I vissa städer avskedar man två tredjedelar av alla elevassistenter. Många av de barn som behöver extra stöd får helt enkelt klara sig själva. Runt om i landet sparar man in på stöd till funktionsnedsatta.  Nedskärningar inom äldreomsorgen gör att de äldre får en sämre  omsorg och personalen allt färre kolleger.

För att förhindra detta har Vänsterpartiet nu förhandlat om ytterligare generella statsbidrag till välfärden. Detta eftersom vi vet att varenda undersköterska och varenda lärare behövs i svensk välfärd.

Att många av landets kommuner och regioner har det kärvt, är en följd framförallt av att de under senare år fått allt mindre i statliga bidrag. Detta i sin tur är en följd av de reformer och stora skattesänkningar, som olika regeringar sedan 1991 genomfört.  Hade vi haft samma skattekvot som 1991 så hade staten haft ytterligare 290 miljarder.

Efter press från Vänsterpartiet avsatte januaripartierna 5 miljarder kronor i vårbudgeten. Ursprungligen hade V krävt minst 10 miljarder kronor för att lösa krisen i kommuner och regioner.

Nu har V i förhandlingar med M och KD förhandlat fram ytterligare 2,5 miljarder kronor i generella statsbidrag genom en extra ändringsbudget. Den extra ändringsbudgeten går alltså utöver de tillskott som regeringen aviserat. Sammantaget innebär det att de generella statsbidragen till välfärden ökar med ca 7,5 miljarder kronor under 2020.

För Helsingborgs del innebär detta ett tillskott på 75 miljoner.  Tyvärr är 50 miljoner av dessa redan intecknade i årets budget.

Ingrid Mattiasson Saarinen, gruppledare (V) kommenterar detta så här:

– Det hade varit ett välbehövligt tillskott om vi hade kunnat använda 75 miljoner till nya tjänster inte minst inom skolan och äldreomsorgen i Helsingborg, som båda är grovt underfinansierade. 75 miljoner hade räckt till antingen 123 lärare eller 149 undersköterskor eller naturligtvis det bästa, en mix av både-och.  Nu blir det i alla fall 25 miljoner utöver det som redan finns intecknat, långt ifrån tillräckligt men bättre än januaripartiernas förslag som inte hade betytt något extra alls för Helsingborg.

Dela den här sidan:

Kopiera länk