pensionär

V vill höja förbehållsbeloppet och slopa hjälpmedelsavgiften 

Allt fler pensionärer upptäcker att de trots ett långt yrkesliv, får så låg pension att den tangerar EU:s fattigdomsgräns. En kartläggning av SCB under våren 2018 visar att var tredje ensamstående kvinna och var fjärde ensamstående man över 65 år har en ”låg ekonomisk standard”.  Liksom i övriga Sverige, så finns det i Helsingborg många pensionärer med en mycket låg pension.

Vänsterpartiet vill förbättra det ekonomiska skyddet för de pensionärer med knapp ekonomi, som behöver vård och omsorg. Därför kommer vi föreslå ett generellt förhöjt förbehållsbelopp när kommunfullmäktige i Helsingborg den 17 november fattar beslut om höjning av taxor och avgifter inom omsorgen.

Vårt förslag är att förbehållsbeloppet, dvs de pengar en pensionär får ha kvar efter det att hyran är betald utan att behöva betala några omsorgsavgifter, höjs med 420 kronor. Förbehållsbeloppet för en ensamstående pensionär över 65 år är i dag 5.340 kronor, med vårt förslag skulle det bli 5.760 kronor. 375 pensionärer med låga pensioner berörs av förslaget.

V tycker det är viktigt med ett förhöjt förbehållsbelopp därför att det skyddar de med allra lägst inkomst. För de med de allra lägsta inkomsterna kan det vara just de hundralapparna som gör att de inte behöver vända på exakt varje krona.

I både Lund och Landskrona har man ett högre förbehållsbelopp än i Helsingborg, den höjning som vi nu föreslår ligger på samma nivå som Lunds.

Vi vill också slopa den hjälpmedelsavgift om 65 kr i månaden, som infördes i fjor. Ett hjälpmedel ska hjälpa den enskilde att fungera i vardagslivet och det är för många en nödvändig förutsättning för delaktighet i samhället.

Tillgång till hjälpmedel ger möjlighet att kunna påverka sin egen livssituation och livskvalitet. Vänsterpartiet anser att tillgänglighet är en mänsklig rättighet och inget man ska behöva betala för. När tillgång till en rullator är en förutsättning för att kunna gå ut, är detta en rättvisefråga.

Jenny Björklund Hansson
ersättare i Vård- och omsorgsnämnden och i kommunfullmäktige

Ingrid Mattiasson Saarinen
gruppledare och ledamot i kommunfullmäktige

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk