artikel

Ångfärjan – en utvidgad mötesplats för helsingborgarna!

Vi publicerar härmed Vänsterpartiet Helsingborgs debattartikel i Helsingborgs dagblad om Ångfärjestationen:


När vi tittar tillbaka i backspegeln några år, har det funnits olika förslag från privata intressen som handlat om att exploatera vår gemensamma mark längs med sundet. Förslaget på ett lyxbadhus istället för Kallis är ett exempel, ett höghushotell på Gröningen är ett annat exempel. Folket i Helsingborg har på olika sätt visat sitt missnöje med dessa förslag. Vänsterpartiet har röstat emot höghushotell och föreslog som enda parti att Kallis skulle renoveras. Vårt budgetyrkande för 2008 visar detta:

– att “Stadsbyggnadsnämnden avsätter ekonomiska medel till renovering av Kallbadhuset och Ångfärjestationen, och avslutar byggplanerna gällande hotell och spa vid Gröningen.”, föreslog Vänsterpartiet då.

Kallis renoverades senare, till glädje för många helsingborgare. Nu finns det inget parti som längre vill bygga lyxspa vid Kallis eller höghushotell på Gröningen, hoppas vi. Båda dessa platser är nu viktiga mötesplatser för helsingborgarna, tack vare en folklig opinion som förhindrade lyxspa och höghushotell.

Låt oss nu ta sista steget när det gäller att skapa en mötesplats till för helsingborgarna. Ångfärjestationen och The Tivoli är redan med dess verksamhet en mötesplats för många. Tomten vid Ångfärjan har debatterats i flera år nu. En folklig opinion vill återigen, precis som tidigare, utveckla en mötesplats för helsingborgarna, och har med ett outtröttligt arbete förhindrat en kongressanläggning på platsen. Ett opinionsarbete som Vänsterpartiet på olika sätt gett sitt stöd till. Vänsterpartiet har aldrig velat ha en kongressanläggning vid Ångfärjan. Faktiskt inte Moderaterna, Kristdemokraterna eller Folkpartiet heller, från början. Det var efter valet 2006 som dessa partier kovände. Innan dess hade ledande personer inom dessa partier andra förslag på placering av ett kongresscenter.

Vi i Vänsterpartiet har fortsatt att följa vår politiska linje gällande Ångfärjestationen, som innebär att Ångfärjestationen en gång för alla, ligger kvar på den plats där den finns idag. Därför tycker nu vi nu, att det är dags att återigen titta på de medborgarförslag som finns för utvecklandet av tomten vid Ångfärjan. Tillsammans kan vi då utveckla tomten vid Ångfärjan till ännu en mötesplats för oss helsingborgare. Låt därför planerna på ett kongresscentrum på tomten vid Ångfärjan tillhöra historien! Låt oss istället skapa en mötesplats för framtiden, tillgänglig för helsingborgarna.


Undertecknad av:
Mounir Mansour, Ingrid Mattiasson, Peter Ahlbom, Claudia Velásquez och Daniel Mena

Dela den här sidan:

Kopiera länk