Interpellation

Interpellation till Anna Jähnke, ordförande i Arbetsmarknadsnämnden, om SFI

Komvux Kärnan erbjuder kommunal vuxenutbildning i Helsingborg. Eleverna kan läsa på både grundläggande och gymnasial nivå. Dessutom erbjuds Svenska för invandrare på olika nivåer. Kurserna SFI och SAS är uppskattade och eftertraktade kurser bland ansökande elever i Helsingborg. Skolan erbjuder dessutom möjlighet att studera kvällstid samt distansundervisning. Personalen arbetar intensivt med sina elever och utbildningen anpassas till elever som kan studera i snabbare takt.

Utifrån den välkända valfrihetsmodell som råder i Helsingborg kan elever som studerar SFI och SAS även välja bland ett antal privata alternativ. Förutom Komvux Kärnan finns ett tiotal skolor som eleverna kan välja emellan. Det har visat sig år efter år att flertalet elever vill studera svenska på den kommunala skolan.

Många elever ansöker i första hand till Komvux Kärnan. Men det har ofta hänt att de elever som önskat gå på just Komvux Kärnan har varit tvungna att välja en annan anordnare, eftersom Komvux Kärnan inte fått utöka sin verksamhet. Dessutom finns det ett stort intresse för Yrkes-Svenska, men endast en kurs inom ett yrkesområde finns för närvarande på Komvux Kärnan, däremot flera hos privata anordnare.

Vi vill därför gärna få svar på följande frågor

  • avser du att jobba för att de nya helsingborgarna ska kunna ha en verklig valfrihet, dvs att både studieplatser och personella resurser utökas på Komvux Kärnan så att de studerande ska kunna välja det alternativ som de önskar?
  • kommer du att verka för att Komvux Kärnan får möjlighet att ha kurser i Yrkes-Svenska och/eller Yrkes-Sfi inom betydligt flera yrkesområden än man har i dag?

För Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp

Mounir Mansour

Dela den här sidan:

Kopiera länk