Äldreomsorg

Smygprivatisering eller inte?

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson om planerna på att införa LOV för vårdboenden respektive skriva avtal med privata aktörer om att köpa in platser

I ett debattinlägg i Helsingborgs Dagblad den 30 juli skriver allianspolitikerna Lars Thunberg, KD, och Jacqueline Engström, M, bland annat att det varken finns något avtal om att köpa in platser från de privata aktörer som valt att etablera sig i Helsingborg eller några planer på att införa ett LOV-system för vårdboenden.

De båda debattörerna för också fram som argument mot att införa LOV att ”med LOV skulle alla vårdboenden behöva ha ett konstant lager av tomma platser till förfogande, en lyx vi vet att Helsingborgs äldreomsorg inte har råd med.”

Eftersom Lars Thunberg är ordförande i Vård- och omsorgsnämnden och Jacqueline Engström är 1:e vice ordförande i samma nämnd antar Vänsterpartiet att detta uttalande är väl förankrat inom alliansen och att det därmed inte längre finns några planer på att införa LOV för vårdboenden eller på att skriva avtal med de privata aktörer som valt att etablera sig i Helsingborg .

Vänsterpartiet vill därför ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande

  • Vi utgår ifrån att alliansen nu skrinlagt planerna på att införa LOV för vårdboenden. Stämmer det?
  • Vi utgår också ifrån att detta är ett beslut som gäller hela mandatperioden. Stämmer det?
  • Vi tolkar uttalandet också som att alliansen inte heller har några planer på att skriva avtal med de privata aktörer, som nu etablerar sig i Helsingborg, om att köpa platser på deras vårdboenden. Stämmer det?
  • Är även detta ett ställningstagande som gäller för hela mandatperioden?

För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Ingrid Mattiasson Saarinen 

Dela den här sidan:

Kopiera länk