sida

Vänsterpartiet i fullmäktige

Vänsterpartiet i kommunfullmäktige


På denna sidan hittar du motioner och interpellationer från år 2019 och framåt. Du kan också söka fram motioner genom att använda sökfältet till höger på sidan med sökordet motion.

En motion är ett förslag som läggs av ett eller flera partiet för beslut i kommunfullmäktige, medan en interpellation är en större fråga som ställs av en politiker till en annan politiskt ansvarig för ett särskilt område. Det finns också möjlighet att ställa en enkel fråga i kommunfullmäktige, då är det kortare frågor som inte debatteras utav flera personer utan mer besvaras. 

Vänsterpartiet Helsingborg har 3 mandat i kommunfullmäktige och 2 ersättare. Vi har även ersättare och insynsplatser i olika nämner. Du kan läsa mer om våra förtroendevalda här.

Läs vårt budgetförslag för 2021 här

Motioner 2021: 

Motion om arbetskläder och arbetsskor för vårdpersonal
Motion om att arbeta för ökat valdeltagande
– Motion om en handlingsplan för vård- omsorgsnämnden enligt coronakommissionens rekommendationer
Motion om att använda överskott från H22 medel
Motion om äldreombud
Motion om krav på kollektivavtal vid marköverlåtelse

Interpellationer och frågor 2021: 

Interpellation om tillitsbaserad styrning inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter
Interpellation om ”frysta” årskort på stadens badanläggningar
Interpellation om alkohol vid hemkörning av mat
Interpellation om stadens hemlösa
Interpellation om stadens kommunikation
– Fråga om mäns våld mot kvinnor 

Läs vårt budgetförslag för 2020 här

Motioner 2020:

Motion om Turköpsskogen
Motion om omtag mejeritomten tillsammans med MP
Motion om odlingsområdet Tuppen med S och Mp
Motion om medlemsavgift i hyresgästföreningen
Motion om fysiskt tillgänglig miljö i skolor
Motion om att ge anställda citypresentkort
Motion om att slopa minutstyrningen
– Motion om ICAN Cities Appeal
Motion om offentligt drivna boenden inom  Kommunförbundet Skåne
Motion om att utreda smittspridningen på Valltorp-
Motion om facklig närvaro och yttranderätt
Motion om att helt ta bort delade turer
Motion om bostadssociala insatser vid markanvisningar
Motion om en utredning för att bryta segregationen och öka likvärdigheten i skolan
Motion om att ansluta sig till The Shift 

Interpellationer och frågor 2020:

Interpellation om hantverkshuset
Interpellation om strukturell hemlöshet
Interpellation om avvisade Helsingborgsförslag
Interpellation om Jobb på Sikt
Interpellation om långtidsparkerande lastbilar

Läs vårt budgetförslag för 2019 här

Motioner 2019:
Motion om genuspedagogik
Motion om solcellsanläggningar
Motion om Mejerigatan koloniförening
Motion om Brukarstödscentrum
Motion om lika möjligheter, textade webbsändningar m.m
Motion om att vissa upphandlingar inom vård- och omsorg ska tas i kommunfullmäktige
Motion om handlingsplan för att förebygga självmord
Motion om allmän visstid
Motion om stöd till HBTQ-communityn
Motion om kommunal SFI undervisning
Motion om visselblåsare 

Interpellationer och frågor 2019:
Interpellation om fristadskonstnär
Interpellation om H+
Interpellation om rätten att teckna kollektivavtal
Interpellation om spelreklam i det offentliga rummet
Interpellation om planer på att inför LOV inom vårdboende.
– Interpellation om dåliga arbetsvillkor inom privat sektor
Interpellation om missförhållanden inom MEX
Interpellation om elsparkcyklar
Interpellation om hemlöshet 

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk