sida

Vänsterpartiet i fullmäktige

Vänsterpartiet i kommunfullmäktige


På denna sidan hittar du motioner och interpellationer från år 2019 och framåt. Du kan också söka fram motioner genom att använda sökfältet till höger på sidan med sökordet motion.

En motion är ett förslag som läggs av ett eller flera partiet för beslut i kommunfullmäktige, medan en interpellation är en större fråga som ställs av en politiker till en annan politiskt ansvarig för ett särskilt område. Det finns också möjlighet att ställa en enkel fråga i kommunfullmäktige, då är det kortare frågor som inte debatteras utav flera personer utan mer besvaras. 

Vänsterpartiet Helsingborg har 3 mandat i kommunfullmäktige och 2 ersättare. Vi har även ersättare och insynsplatser i olika nämner. Du kan läsa mer om våra förtroendevalda här.

Motioner 2022:
Motion om bilfria zoner runt stadens skolor
Motion om att avskaffa karensavdraget
Motion om kultur på brunnslock
Motion om tillgänglighetsöversyn
Motion om att satsa på arbete mot matchokulturen

Interpellationer 2022:
Interpellation om minutstyrningen i hemvården
Interpellation om Sportbanken
Interpellation om etablering för flyktingar
Interpellation om behandling av motioner
Interpellation om effekter av höjningar av sjuk- och aktivitetsersättning
Interpellation om personalens deltagande i H22
Fråga till regionfullmäktige om akutmottagningen i Helsingborg

Rapporter från kommunfullmäktige 2022:
Rapport från sammanträdet i januari
Rapport från sammanträdet i februari
Rapport från sammanträdet i april

Här kan du läsa vårt förslag till kommunpolitiskt program för 2022-2026

Läs vårt budgetförslag för 2022 här

Motioner 2021:
Motion om fria arbetskläder och arbetsskor för vårdpersonal
Motion om att arbeta för ökat valdeltagande
– Motion om en handlingsplan för vård- omsorgsnämnden enligt coronakommissionens rekommendationer
Motion om att använda överskott från H22-medel
Motion om ett äldreombud
Motion om krav på kollektivavtal vid marköverlåtelse
Motion om regler kring elsparkcyklar
Motion om partirepresentation i råd, beredningar och dialoger
Motion om att begränsa tiden för fyrverkerier

Motion  om minnesgåva även inom daglig verksamhet

Interpellationer och frågor 2021:
Interpellation om tillitsbaserad styrning inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter
Interpellation om ”frysta” årskort under pandemin på stadens badanläggningar
Interpellation om alkoholförsäljning vid hemkörning av mat
Interpellation om stadens hemlösa
Interpellation om att grupp ställs mot grupp i stadens kommunikation
Interpellation om mäns våld mot kvinnor
Interpellation om anpassningar i skolan
Interpellation om etablering av friskolor
Interpellation om stöd till barn med språkstörning
Interpellation om Fryshuset
Interpellation om avgiftsfri kollektivtrafik på helger

Rapporter från kommunfullmäktige 2021:
Rapport från sammanträdet i april
Rapport från sammanträdet i augusti
Rapport från sammanträdet i oktober
Rapport från sammanträdet i november

Läs vårt budgetförslag för 2020 här

Motioner 2020:
Motion om Turköpsskogen
Motion om omtag mejeritomten; tillsammans med MP
Motion om odlingsområdet Tuppen; med S och Mp
Motion om medlemsavgift i hyresgästföreningen
Motion om fysiskt tillgänglig miljö i skolor
Motion om att ge anställda citypresentkort
Motion om att slopa minutstyrningen
Motion om ICAN Cities Appeal
Motion om offentligt drivna boenden inom  Kommunförbundet Skåne
Motion om att utreda smittspridningen på Valltorp
Motion om facklig närvaro och yttranderätt
Motion om att helt ta bort delade turer
Motion om bostadssociala insatser vid markanvisningar
Motion om en utredning för att bryta segregationen och öka likvärdigheten i skolan
Motion om att ansluta sig till The Shift 

Interpellationer och frågor 2020:
Interpellation om Hantverkshuset
Interpellation om strukturell hemlöshet
Interpellation om avvisade Helsingborgsförslag
Interpellation om Jobb på Sikt
Interpellation om långtidsparkerande lastbilar

Rapporter från kommunfullmäktige 2020:
Rapport från sammanträdet i december
Rapport från sammanträdet i november
Rapport från sammanträdet i oktober
Rapport från sammanträdet i september
Rapport från sammanträdet i augusti

Läs vårt budgetförslag för 2019 här

Motioner 2019:
Motion om genuspedagogik
Motion om solcellsanläggningar
Motion om Mejerigatan koloniförening
Motion om Brukarstödscentrum
Motion om lika möjligheter, textade webbsändningar m.m
Motion om att vissa upphandlingar inom vård- och omsorg ska tas i kommunfullmäktige
Motion om handlingsplan för att förebygga självmord
Motion om allmän visstid
Motion om stöd till HBTQ-communityn
Motion om kommunal SFI undervisning
Motion om visselblåsare 

Interpellationer och frågor 2019:
Interpellation om fristadskonstnär
Interpellation om H+
Interpellation om rätten att teckna kollektivavtal
Interpellation om spelreklam i det offentliga rummet
Interpellation om planer på att inför LOV inom vårdboende.
– Interpellation om dåliga arbetsvillkor inom privat sektor
Interpellation om missförhållanden inom MEX
Interpellation om elsparkcyklar
Interpellation om hemlöshet 

Dela den här sidan:

Kopiera länk