debatt

Våra äldre är värda det bästa

Våra äldre är värda det bästa

Rapporterna duggar tätt om hur våra äldre utsätts för missförhållanden inom vård och omsorg, där kvalitén i många fall har försämrats under något årtionde.  Människor som kämpat i alla år under ofta knappa förhållanden, för att de själva, deras närstående samt alla andra samhällsmedborgare, ska få drägliga liv, är mer än väl värda att få ett så bra liv som möjligt på sin sista resa.

Jag upprörs över orättvisorna i skolan, men jag upprörs ännu värre över att våra äldre inte får all omsorg de behöver, speciellt som dessa människor ofta inte har så stora anspråk. Vänsterpartiet är det parti som har en politik där alla individer som behöver vård och omsorg, barn, sjuka, skolelever, äldre m fl. alltid står i centrum, och där deras behov är ledstjärna. Vi är det enda parti som tydligt kräver stopp för att bolag inom dessa områden skall få drivas med vinstintresse. Exemplen är många på hur dessa bolag bara vill göra kortsiktiga vinster och då på bekostnad av de grupper som de ska stötta och hjälpa.  Missförhållanden förekommer givetvis också inom kommunal och regional vård och omsorg men det finns andra förutsättningar att kvalitetssäkra denna sektor, eftersom skattepengarna stannar inom verksamheterna, och inte pyser ut till ägarnas konton.

I Helsingborgs kommun har vi ett blandat utbud av privat och kommunal äldreomsorg. Kvalitèn i vården varierar mellan enheterna, men vår övertygelse är att en kontinuerlig utvärdering av denna görs lättast när man har samma huvudman, d v s kommunen. Vänsterpartiet ser med glädje att föreningar och kooperativ etc. gärna får driva boenden för äldre, om allt överskott går in i verksamheterna samt att kommunerna är garant för utvärderingarna.

Ett spännande projekt är t ex. Åbräddens äldreboende som nyss slagit upp portarna på Råå. Där är kommunen huvudman men verksamheten bygger på att personalen har väldigt stort inflytande över arbetet. Beslutsvägarna är mycket kortare och kontinuiteten i personalgruppen är stor. Vilket gör att såväl äldre som anställda mår bra.            Vänsterpartiet Helsingborg håller på att utarbeta ett kommunalt handlingsprogram. När det gäller avsnittet om äldreomsorgen kräver vi:

1. Fler kommunala platser inom korttidsboende, anhörigcentrum samt för patienter med demens.                                                                                                                                    2. Fortbildning för personal, framförallt i demensvård.                                                             3. Fler fast kommunalt anställda och en förändrad organisation, där det är avgränsat att kökspersonal tar ansvar för köksarbetet, undersköterskor för vårdarbetet samt städpersonal för städningen.                                                                                                     4. Bättre arbetsvillkor för de anställda där kollektivavtalen skärps med höjda löner och höjd övertidsersättning. Verka för att vikarierna blir fast anställda på olika deltidstjänster.             5. Lägga upp scheman som skapar trivsel för såväl anställda som vårdtagare. Ta bort delade turer. Skapa utrymme för att personalen får mer tid till att höja vårdkvalitèn för våra äldre.  Med dessa åtgärder mår personalen bra och då mår alla vårdtagare också bra.

Mats Fuchs                                                                                                                 Vänsterpartiet Helsingborg

Dela den här sidan:

Kopiera länk