Motion om ett resurscentrum för jämställhetsarbetet i Helsingborgs stads skolor

Barn kommer till förskolan och skolan med olika förutsättningar. Olika förväntningar och krav ställs på flickor och pojkar. Vem som tar och ges utrymme i klassrummet, skillnader i bemötande, betyg … Fortsätt läsa Motion om ett resurscentrum för jämställhetsarbetet i Helsingborgs stads skolor