Hemlöshet

Alla har rätt till ett tak över huvudet

Vänsterpartiet har många gånger tagit upp situationen för de  helsingborgare som är hemlösa.

Helsingborg har ett ambitiöst bostadssocialt program med akutboende, stödboende, kommunala kontrakt, tränings- och jourlägenhet, hyresgaranti och Bostad Först. Men när man träffar både dem som själva lever i akut hemlöshet och dem som arbetar med dessa personer, framträder bilden av det är långtifrån tillräckligt. 

En del av dem som i de årliga hemlöshetskartläggningarna har uppgett att att de sover utomhus eller i offentliga utrymmen har av olika skäl själva valt detta, men långt ifrån alla. De säger i stället att de gärna skulle vilja ha en akut boendeplats, eller naturligtvis helst en lägenhet.  

Studier visar att det är större risk att utveckla missbruk och psykisk ohälsa för att man är hemlös, än tvärt om.

Orsakerna till hemlöshet är många och komplexa. I ett första steg borde alla som har akut behov av en plats inomhus att sova på, kunna erbjudas det. Sedan måste naturligtvis andra lösningar ta vid. 

Det är positivt att staden nyligen anställt en hemlöshetsstrateg som ska arbete stadsövergripande med hemlöshetsfrågan. Men det behövs också för fler att få ett tak över huvudet.

För bostadslöshet avhjälps naturligtvis inte bara av sociala insatser, utan det krävs både en aktiv politik för fler bostäder med rimliga hyror och mot orsakerna till fattigdom liksom stöd till personer med psykisk ohälsa och/eller missbruk.

Så länge som samhället inte i tillräcklig utsträckning tar ansvar och ger det stöd som behövs, anser Vänsterpartiet att staden ska stödja de frivilligorganisationer som hjälper de hemlösa.

Det kan också tyckas märkligt att socialförvaltningen varken anser att fler akutplatser behövs och inte heller under de senaste fyra vintrarna öppnat för fler platser på stödboenden, trots att möjligheten tydligen har funnits.

Vi har därför skrivit en interpellation till socialnämndens ordförande med frågor om bakgrunden till att Hemlösas Hus/Stiftelsen Frihamnen fått avslag på sin ansökan om bidrag för 2022 och 2023.

 

Interpellation till ordförande i socialnämnden, Samuel Lilja, om stadens hemlösa

Socialförvaltningen skriver i inför fördelningen av verksamhetsbidrag för 2021 att ”Kontinuitet och långsiktighet i bidragsgivningen är en viktig princip. Denna princip innebär att organisationer som tidigare fått bidrag helst ska kunna räkna med fortsatt stöd. Det gäller förutsatt att de utför den verksamhet de har beviljats bidrag för, att det inte framkommer nya omständigheter som påverkar bidraget eller att nämndens budgetramar och långsiktiga prioriteringar förändras.”

Vidare skriver förvaltningen att ”För år 2020 skärptes bedömningarna av vad som skulle räknas som socialnämndens målgrupper då budgeten var ansträngd. Vissa verksamheter prioriterades ned och de allra flesta fick reducerat stöd.”

I det tjänsteförslag till fördelning av verksamhetsbidrag för åren 2021-2023 som förvaltningen tagit fram, föreslås bland annat att Föreningen Frihamnen/Hemlösas Hus ska få 0 kronor i bidrag för år

2022 och 2023. Frihamnen/Hemlösas Hus är en ideell förening som har funnits i drygt 20 år. Sedan fem år tillbaka har föreningen en dagöppen verksamhet, där hemlösa kan få stöd, rådgivning, frukost, lunch, byta kläder och duscha. Varje dag i vinter har huset haft mellan 50 – 65 besökare.

Denna vinter liksom vanligen om vintrarna, har det varit nätter där temperaturen varit under noll. LP-stiftelsen öppnade då lokaler dit hemlösa kunde få komma och värma sig under natten. I en artikel i Helsingborgs Dagblad nämns att förvaltningen även har möjlighet att öppna stödboende med fler sovplatser, men att detta inte behövts/gjorts under de senaste fyra åren.

Mot bakgrund av det fortfarande finns många hemlösa i Helsingborg och att förslaget är att föreningen Hemlösas Hus/Stiftelsen Frihamnen inte ska få något bidrag alls nästa år, så har Vänsterpartiet några frågor till socialnämndens ordförande.

  • Är förslaget ett resultat av att socialnämndens resurser är för knappa för att både kunna omfatta nya målgrupper och tidigare prioriterade målgrupper, som exempelvis hemlösa?
  • Vilka är enligt den skärpta bedömningen 2020 socialnämndens målgrupper?
  • Har förvaltningen för avsikt att på något sätt, eventuellt i samarbete med de frivilligorganisationer som jobbar med samma målgrupp, utöka sin egen verksamhet för målgruppen och/eller på något sätt förändra Fenix, dvs både utöka antalet akutplatser och ha en utökad dagverksamhet?
  • Är det trots allt möjligt att Hemlösas Hus/Stiftelsen Frihamnen i december i år beviljas bidrag för 2022, även om förslaget nu är 0 kronor eller är det förslag som togs i december 2020 definitivt även för 2022 och 2023?

För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Ingrid Mattiasson Saarinen

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk