Arbetsrätt & arbetsvillkor

Interpellation om Bergkvarabuss till stadsbyggnadsnämndens ordförande

Bergkvarabuss som är en av de bussentreprenörer som Helsingborg stad har avtal med, har avslöjats med fusk gällande trafiksäkerhet och orimlig arbetssituation inom sin organisation. Region Skåne har i samband med detta begärt en omedelbar revision av deras verksamhet, samt en tredjepartskontroll av deras fordonspark. I Sveg förolyckades ett fordon från Bergkvarabuss, som underkändes i besiktningen och trots detta användes av Bergkvarabuss.

Vänsterpartiet är djupt bekymrade över att detta bolag har avtal med staden och ställer därför följande frågor:

  • Vilka kontakter har tagits med Bergkvarabuss angående de händelser som nämnts ovan?
  • Har dessa kontakter lett till några åtgärder från nämndens sida, vilka i så fall?
  • Har nämnden förtroende för hur bolaget bedriver skolskjuts i staden?

För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Peter Ahlbom

 

Länk till artiklar i Helsingborgs Dagblad om Bergkvarabuss

https://www.hd.se/2017-03-05/dodsolyckan-kastar-skuggor-over-bergkvarabuss-skanska-skolskjutsar

Dela den här sidan:

Kopiera länk