Motion om rätten att få ta del av samhällsinformation och delta i samhällslivet

Enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som Sverige godkände år 2008, har Helsingborgs stad skyldighet att ge alla invånare samma information, oavsett på vilket sätt de väljer … Fortsätt läsa Motion om rätten att få ta del av samhällsinformation och delta i samhällslivet