arbete

Rapport från budgetfullmäktige

Peter Danielsson (M) inledde ”budgetfullmäktige” med att slå fast att det går bra för Helsingborg p.g.a. att de blågröna kunnat hålla en god ekonomi. Det går bra på nästan alla plan enligt Danielsson, byggnation, företagande, skolans rankning m.m. Dock är problemet enligt Danielsson integrationen. Om skola, företagande och byggnation går så bra kan man ju fråga sig vad det är som fattas integrationen?
Kanske är det våra nyanlända som kastas ut från boende den dag de fyller 18 år, som flyttas runt varje termin när migrationsverket hittat en ny bostad efter att boende efter boende stängs. Helsingborg öppnade för en möjlighet att låta ungdomarna bo kvar, ändå ser vi flyttkarusellen fortsätta. Integration skapas inte utan grundläggande trygghet, en bostad, en sammanhängande skolgång och kontakt med människor i det land man flytt till. Det finns mycket att göra för integrationen, det kan vi hålla med Danielsson om.

Ingrid Mattiasson Saarinen (V) lyfte just denna fråga. Hon sa att en förstärkt polisiär närvaro inte är enda lösningen. Polisen själva säger att samhället måste jobba förebyggande, sa Ingrid. En meningsfull fritid, tillgång till bostad, god skolgång är centrala faktorer för välfärd. Den segregerade staden måste brytas! Men även barnfattigdom, långtidsarbetslöshet är viktiga nycklar för att komma tillrätta med ett jämlikt samhälle utan segregation säger Ingrid. Ingrid lyfte även i sin inledning vikten av anständiga arbetsvillkor och välkomnade att NPM lyfts bort som styrsystem.

I debatten för avsnitten om de olika nämnderna lyfte Vänsterpartiet fram en likvärdig skola där skolan arbetar antirasistiskt, normkritiskt och med genuspedagogik. Inom vård- och omsorg låg Vänsterpartiets fokus på 30-timmars arbetsvecka och på att återskapa Brukarstödcentrum. Givetvis blev det en debatt om privata aktörer där alliansen försvarade de privatiseringar som gjorts, även om de höll med om att kvaliteten var under all kritik. (V)i är inte förvånade, när man sätter vinst framför människor tenderar kvaliteten att dala.

När kvällen nalkades var det dags att debattera avsnittet om bl.a. arbetsmarknadsnämnden. Vänsterpartiet talade bl.a. om satsningar på vuxenutbildningen som vi vill satsa mer på. Utbildning är en viktig del i att minska klyftorna. Men debatten handlade även om missbruksvård och bilden av det offentliga rummet. Alliansen formulering kring stadsbilden fick kritik från flera håll då Vänsterpartiet med flera ansåg att den genomsyras av ett förakt för de som hamnat i ett missbruk. Vänsterpartiet lyfte även fram det viktiga projektet Jobb på sikt som tyvärr kommer att avslutas med alliansens budget.

Nu är det dags för alla ledamöter att pusta ut innan morgondagens debatter börjar igen kl 9. Följ gärna sändningarna via kommunens webb-tv. De går också att se i efterhand.

Dag 2 inleddes med debatt om stadsbyggnad och miljö. Den stora debatten handlade om boendeformer. Alliansen skriver i sitt förslag att man vill ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ”Öka andelen bostadsrätter samt ägda boenden i förhållande till andelen hyresrätter” men pratar i debatten om blandade boendeformer. Medan S och V framförallt debatterande att det är fler hyresrätter som behövs. ”Ju fler hyresrätter vi bygger desto sämre blir det sa SD” och menade att folk i hyresrätt är socialbidragstagare. Ingela Andersson (S) replikerade väl och sa ”Du borde skämmas Michael Rosenberg”. Hon påtalade att hyresrätten är en bostadsform som människor väljer av olika skäl och att majoriteten av de som bor i hyresrätt inte tvingats leva på socialbidrag. Vänsterpartiet ser att vi har ett stort behov av att bygga hyresrätter och dessutom bygga det så billigt vi kan. För bostad är en mänsklig rättighet inte en vara på en marknad. Det blir tydligt att vi har olika ingångar utifrån ideologi när Jaqueline Engström (M) pratade om att alla måste ha möjlighet att göra bostadskarriär och ha rätt att utvecklas på bostadsmarknaden. Medan Vänsterpartiet valde att lägga fokus på allas rätt till en billig hyresrätt, då detta är den boendeform som är möjlig för flesta. Att göra bostadskarriär är en lyx som långt ifrån är alla förunnat, om de ens skulle vilja.

Trots den stora debatten om hyresrätter så var den stora genomslaget att förslaget att avbryta planprocessen för mejeritomten vann gehör. Detta är Vänsterpartiet oerhört glada för.

När inledningen för stadsgemensamt inleddes så meddelade SD att man röstar för att avbryta bygget med landborgsgaraget. Det präglade självklart debatten där alliansen menade att ”Vänstern är bilhatare” medan Peter Ahlbom (V) lyfte just att bil ska vara ett alternativ för de som måste och kollektivtrafik ett förstaval. Peter (V) lyfte även Vänsterpartiets förslag om minskade politikerarvoden. Det är från Vänsterpartiets perspektiv ofattbart att inte fler lyfter detta, särskilt i kärva tider då vi vet att ekonomin tryter samtidigt som välfärden fortfarande behöver upprustas. När det var dags för röstning var (V)i som väntat enda parti som stod upp för vår motion om sänkta politikerarvoden.

Landborgsgaraget stoppades som väntat efter SDs besked. Byggandet av en ny idrottshall på Fredriksdal röstades också igenom trots alliansens motstånd och även byggandet av ett nytt vårdboende i Rydebäck. Mot slutet av dagen vann även (S) motion om avgiftsfria lägervistelser gehör.

I korridoren träffade vi Sven och Stig Broqvist från Jordens vänner som ska ha massor av beröm för sitt idoga arbete med att belysa frågan om ett stopp för garaget. Tack alla ni som kämpat med namninsamlingen!

Rapport av Jenny Björklund Hansson
Ersättare i kommunfullmäktige  (V)

Dela den här sidan:

Kopiera länk