Äldreomsorg

Hög tid att sätta ned foten och säga upp avtalet med Attendo!

Attendo fick uppdraget att driva Valltorp i slutet av 2016. Redan i januari 2017 kom de första larmen från både de boende, deras anhöriga och personalen. Kritiken handlade bland annat om indragna aktiviteter, sämre mat, färre anställda och stressigare arbetsvillkor. Nu är det augusti 2019, klagomålen har fortsatt att komma, senast från IVO.

Lars Thunberg, KD, numera ordförande i Vård- o omsorgsnämnden, ingick i styret även under föregående mandatperiod. De styrande skyllde då kritiken på inkörningsproblem och företaget fick fortsatt förtroende att driva Valltorp.

I en intervju i Helsingborgs Dagblad den 16 augusti säger nu Lars Thunberg att frågan om att säga upp avtalet med Attendo ännu inte är avskriven, men att man inte kan säga upp avtal för att man blir arg eller för att man tröttnat, enligt avtalet krävs det allvarliga brister.

Under tiden från slutet av år 2016 till i dag har en del av de äldre som bott på Valltorp gått bort. Deras sista tid i livet fick de tillbringa på ett vårdboende som fick upprepade klagomål. En av de boende har enligt en artikel i Helsingborgs Dagblad sagt, ”inte en vinter till på Valltorp”.

Attendo missköter sitt uppdrag på Valltorp. De har haft över två år på sig att rätta till missförhållandena, men inte lyckats. I avtalet står att beställaren har rätt att häva avtalet om leverantören vid upprepade tillfällen inte förmår leverera i enlighet med överenskomna kvalitetskrav.

Vänsterpartiet har därför länge undrat, hur många chanser Attendo ska få innan staden sätter ned foten. Vi anser att den gränsen är nådd för länge sen och att staden borde ha inlett en process med att se över möjligheten att säga upp avtalet på grund av upprepade kvalitativa brister.

Det har gått åtta månader sedan KD tog över ordförandeposten i Vård- och omsorgsnämnden. Nu vill Lars Thunberg avvakta en ny utredning. Under tiden kommer ytterligare några äldre få tillbringa sina sista månader, veckor, dagar på ett boende som sedan vintern 2016-2017 fått motta allvarlig kritik. Vänsterpartiet vill inte kalla detta en värdig äldreomsorg.

I Socialstyrelsens granskning av äldreomsorgen fick Helsingborgs äldreboenden mycket dåliga betyg, sämre än både resten av landet och andra jämnstora kommuner och sämst i Skåne sett till det generella omdömet. Inte minst de privata boendena drar ner resultatet. Detta samtidigt som budgeten för äldreomsorgen i Helsingborg ligger under rikssnittet.

Vänsterpartiet vill att staden själva driver vårdboenden i den omfattningen att vi kan tillgodose helsingborgarnas behov. Det innebär inte att alla stadens egna vårdboenden är perfekta, men i våra egna boenden har vi full insyn och kan direkt vidta åtgärder. Där sitter vi inte fast i några tveksamma femåriga avtal, utan har rådigheten att direkt påverka om missförhållanden uppdagas. Det anser vi är en avgörande skillnad.

Vi vill att våra äldre helsingborgare och deras anhöriga ska känna sig trygga med att de kommer till ett bra vårdboende, den dag de inte längre kan bo hemma. Man ska kunna bo och leva ett så gott liv som möjligt, den sista tid man har i livet.

Ingrid Mattiasson Saarinen, gruppledare (v)

Jenny Björklund Hansson, ersättare i Vård- och omsorgsnämnden (v)

Debattinlägg skickat till media 2019-08-16

Dela den här sidan:

Kopiera länk