Kommunal politik

Rapport från kommunfullmäktige 22 oktober

Mötet inleddes med att Jan Björklund (S) yrkade på att punkterna om Öresundskraft skulle flyttas fram då det fanns åhörare som önskade höra debatten. Gruppledarna kom tillsammans med presidiet överens om att så skulle det också bli.

Därefter fick revisionen ordet, man konstaterade att kommunen har en god ekonomi men att tex vården och socialtjänsten visar underskott. Peter Danielsson hyllade det goda arbetet som görs och menade att grunden låg i en ordnad ekonomi. Jan Björklund (S) lyfte dock att det finns områden som släpar efter t.ex. skolan, vården och narkotika missbruket. Peter Danielsson (M) menade att t.ex. sämre skolresultat delvis beror på hög andel nyanlända. På Lärarförbundets hemsida kan man dock läsa att den rankning de gör väger in faktorer som ”elevens invandringsår” i sin indexuträkning, detta ska alltså inte ha så stor påverkansfaktor på resultatet som Peter menade. 

Därefter inleddes en interpellationsdebatt.  Det diskuterades höjningar av taxor och avgifter och framförhållning och principer för sådana. Romsk inkludering lyftes även det av (Mp) och (V) instämde i vikten av ett fortsatt aktivt arbete tillsammans med civilsamhället.

(Mp) hade även lagt en interpellation om cykling och kollektivtrafik där det diskuterades en rad olika frågor såsom bilens utrymme, trygghet i kollektivtrafiken m.m.  Ingrid Mattiasson Saarinen (V) menade att kommunen inte gjort tillräckligt för att minska bilens andel av utrymmet. Hon lyfte vikten av färre bilar just inne i stadskärnan. 

Den viktiga debatten om Öresundskraft inleddes efter pausen, med Peter Danielsson (M) som sa att Öresundskraft frågan inte lämpade sig för en folkomröstning då frågan är så komplex att det till och med riskerar att (hör och häpna) bli odemokratiskt med en folkomröstning.

Moderaterna och Liberalerna hade i kommunstyrelsen röstat nej till en folkomröstning. Maria Winberg Nordström (L) förklarade beslutet med att de folkvalda har genom demokratiska val fått beslutande rätten och därför ska fatta beslut om Öresundskraft. Hon menade att den representativa demokratin utgör tillräcklig grund för beslut i frågan. Marcus Friberg (Mp) menade att det var en felaktig grund för argumentation som Maria framförde då det är precis det formellt korrekta och representativa sätt som Maria framförde som Folkinitiativet använt sig av för att väcka frågan, då blir det märkligt att underkänna initiativet på den grunden. 

Ingrid Mattiasson Saarinen (V) tackade Folkinitiativet för att de kämpat för frågan och uttryckte ett självklart ja till en folkomröstning. ”Folk vill inte bli klappade på huvudet, då blir folk förbannade och gör motstånd” sa Peter Ahlbom (V).  Claudia Velasquez (V) sa att hon kände en stark oro inför privatiseringspolitiken som aldrig tar slut. 

Omröstning genomfördes, det blev 44 röster för och 21 mot en folkomröstning!

Vad det gäller frågan om hur omröstningen ska gå till så kom Peter Danielsson helt överraskande med ett nytt förslag om  valsedlar endast med JA eller NEJ, dvs ingen argumenterande text för Ja-sidan som tidigare föreslagits, vilket också röstades igenom. Lång debatt om när valdagen ska hållas, 12 januari eller 9 februari.  Kommunstyrelsens januariförslag vann. Antalet vallokaler gick kommunstyrelsens förslag igenom, det innebär ett färre antal vallokaler än vid valet 2018.

Mot slutet av kvällen tog vi så beslut om inriktningen för de nya avtalen med koloniföreningarna. Ingrid Mattiasson Saarinen sa att V tidigare kämpat för att bevara koloniområdena och nu för att det skulle bli bra villkor i de nya avtalen. Vi ville ha minst tioåriga avtal (inte fem år som i det ursprungliga förslaget), nu blir det så. Dessutom ville vi gärna se en rabatt om föreningarna vill odla på mer än 30 procent av ytan och bryta ut VA-frågan ur avtalen, eftersom BDT-filter och/eller kommunalt vatten och avlopp är en fråga för Miljöförvaltningen, inte kommunfullmäktige.

V vill både värna koloniägaren med en tunnare plånbok, skydda grundvattnet och slå vakt om den ursprungliga tanken bakom kolonirörelsen. Kolonierna ska inte bli sommarstugeområden!

Mötet höll denna gång på till kl 00.15, trots att några ärenden sparades till nästa fullmäktige den 26 november.

Antecknat av

Jenny Björklund Hansson (inledningsvis) & Tomas Gustafsson (slutet)

Dela den här sidan:

Kopiera länk