barnfattigdom

Att se till barnets bästa

Coronapandemin har inneburit många tuffa utmaningar på olika plan. Regeringen har därför lanserat många olika krispaket för att för olika grupper i samhället mildra effekterna av krisen.

För att stärka de barnfamiljer som har bostadsbidrag fattade regeringen  i somras ett beslut om ett tidsbegränsat tilläggsbidrag, som betalas ut från den 1 juli till den 31  december i år.

I Helsingborg har detta tidsbegränsade tilläggsbidrag för att stärka barnfamiljer räknats som inkomst vid beräkning av försörjningsstöd. I Kramfors kommun däremot räknas inte det tillfälliga  tilläggsbidraget som inkomst vid beräkning av försörjningsstöd. Detta efter ett politiskt beslut.

Vänsterpartiet ställde därför en fråga (se nedan i inlägget) till Arbetsmarknadsnämndens ordförande om han funderat på att lyfta frågan politiskt. Frågan behandlades på kommunfullmäktige den 22 september.

Svaret från Richard Lundberg blev ett nej med hänvisning till att bland annat en rekommendation från SKR, Sveriges Kommuner och Regioner.

Det innebär att de barnfamiljer i Helsingborg som har bostadsbidrag och  försörjningsstöd, inte har fått ta del av regeringens extra satsning på barnfamiljer med knapp ekonomi.

Skillnaden mellan Kramfors och Helsingborg är att i Kramfors är det S & V som styr.

I svaret skriver Richard Lundberg också att våra gemensamma skattepengar oavsett om de kommer från staten eller från staden är alla intjänade av oss medborgare via våra arbeten, företag och insatser som bidrar till en gemensam välfärd och att det är en skyldighet för oss politiker att vara varsam med dessa pengar.

Visst ska vi vara varsamma med skattepengar, det instämmer V helt och fullt i. Men vi har här i kommunfullmäktige varit med och fattat beslut om olika insatser under corona-krisen för att stärka exempelvis både näringslivet och föreningslivet.

I Kramfors enades S & V om att man ville värna de mest utsatta barnfamiljerna.

Pandemin har för många inneburit extra påfrestningar. För barnfamiljer som lever på små marginaler behövs inte mycket för att ekonomin inte ska gå ihop.

Att göra insatser för att få fler att föräldrar att gå till studier eller arbete för att på så sätt förbättra ekonomin är givetvis bra. Men att någon förälder skulle avstå från att söka arbete, därför att hen på detta sätt skulle få några extra hundralappar till sin familj under en begränsad tid, det tror vi i V inte på.

Att se till barnets bästa är ju något som vi har att förhålla oss till efter det att Barnkonventionen blev lag från och med den 1 januari i år. Vänsterpartiet i Helsingborg liksom i Kramfors anser att barnets bästa i detta fall är att inte räkna med det tillfälliga tilläggsbidraget.

Dessutom har vi ett Livskvalitetsprogram som ju också säger att staden ska se till barn och ungas perspektiv och prioriterar att hitta arbetssätt och göra insatser som minskar konsekvenserna av social utsatthet. Social utsatthet går inte alltid, men mycket ofta, hand i hand med ekonomisk utsatthet.

Stadens Livskvalitetsprogram bygger på Agenda 2030, vars mål är att uppnå en både social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Vänsterpartiet tycker att det finns i Helsingborg alltför ofta ett glapp mellan visionen i stadens program och verkligheten.  Här fanns ett tillfälle då staden kunde låtit de mest utsatta barnfamiljerna få behålla det tillfälliga bostadstillägget, precis som i Kramfors, men de styrande i staden valde att inte göra det.

Fråga till Arbetsmarknadsnämndens ordförande Richard Lundberg om det tidsbegränsade tilläggsbidraget till de barnfamiljer som har bostadsbidrag 

För att under coronakrisen stärka de barnfamiljer som har bostadsbidrag fattade regeringen  i somras beslut om ett tidsbegränsat tilläggsbidrag, som betalas ut från den 1 juli till den 31  december i år. Tilläggsbidraget motsvarar 25 procent av storleken på bostadsbidraget, dock  maximalt 1.325 kr per månad.  

Runt 139 000 barnfamiljer i Sverige får bostadsbidrag varje månad och enligt regeringen är  fler än 6 av 10 ensamstående kvinnor med barn. Pandemin har för många inneburit extra  påfrestningar. För barnfamiljer som lever på små marginaler behövs inte mycket för att  ekonomin inte ska gå ihop.  

Därför har till exempel Kramfors kommun fattat ett politiskt beslut om att det tillfälliga  tilläggsbidraget inte ska räknas som inkomst vid beräkning av försörjningsstöd. Detta med  argument som att man vill värna de mest utsatta barnfamiljerna. 

I Helsingborg räknas däremot det tidsbegränsade tilläggsbidrag som inkomst vid beräkning  av försörjningsstöd. Det innebär att de barnfamiljer i Helsingborg som har bostadsbidrag och  försörjningsstöd, inte får ta del av regeringens satsning på barnfamiljer med knapp ekonomi. 

Vänsterpartiet vill därför ställa följande frågor till Arbetsmarknadsnämndens ordförande 

  • Har det diskuterats i nämnden om det tidsbegränsade tilläggsbidraget ska räknas som  inkomst? 
  • Om inte, har du övervägt att ta upp det till politisk diskussion? 

För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp 

Ingrid Mattiasson Saarinen

Dela den här sidan:

Kopiera länk