Arbetsvillkor

Peter Ahlbom om att V vill sänka politikernas arvoden i debatt om budget 2019

Vänsterpartiet tycker att det inte är rimligt att ett kommunalråd på heltid i Helsingborg i dag har 66.900 kr i månadsarvode. Vi föreslår därför att arvodet ska sänkas. för ett heltidsuppdrag som kommunalråd i Helsingborg vill vi att det ska vara 75 procent av en riksdagsledamots arvode. Alla övriga fasta och rörliga arvoden, som är kopplade till kommunalrådsarvodet, föreslår vi sänks motsvarande, dvs med 25 procent.

Lyssna på Peter Ahlbom under debatten

https://www.facebook.com/vansterpartiethbg/videos/2763879097170034/

Även med dessa justeringar så har de högsta politikerna en långt högre lön än många av stadens invånare och anställda. Men vi anser att om stadens förtroendevalda sänker sina arvoden med 25 procent, är detta ändå en viktig markering. För oss i Vänsterpartiet är att vara politiker ett förtroendeuppdrag, inte en karriär som man ska bli rik på.

Sedan 1998 har riksdagsledamöternas grundarvode ökat från 30 300 till dagens nivå, 66.900 kronor per månad, en långt större ökning än vad de flesta andra yrkesgrupper fått. Vänsterpartiet har också i riksdagen flera gånger yrkat på sänkta arvoden för riksdagsledamöter, men detta har varje gång avslagits. Vi låter oss inte tröttas, utan kommer att fortsätta att föreslå att politikerarvodena sänks.

Dela den här sidan:

Kopiera länk