artikel

Ansvarslöst att minska bidraget innan en lösning kan presenteras

Ansvarslöst att minska bidraget innan en lösning kan presenteras Den 3 januari 2014 skrev företrädare för den styrande treklövern i Helsingborg i en debattartikel i HD att hemlösheten minskar i Helsingborg. Verkligheten visade sig dock vara en annan. Antalet akut hemlösa hade ökat i Helsingborg. När socialförvaltningen gjorde en kartläggning förra året saknade 71 personer helt bostad. Motsvarande mätning under en vecka i januari i år gav svaret 122 akut hemlösa. Vänsterpartiets uppfattning är att den generella välfärden ska generera en bostadspolitik där alla medborgare har rätt till ett tak över huvudet. Men innan kommunen har egna platser i olika former av boende att erbjuda de akut hemlösa, måste man tillvarata och stödja frivilliga resurser. Ingen i Helsingborg skall behöva sova utomhus eller i trappuppgångar. Representanter för föreningen Hemlösas hus skriver i en debattartikel i HD den 11 april att ”det har hela tiden varit en kamp för att få bidrag till en verksamhet, som är myndigheternas skyldighet och ansvar.” För många har huset varit en livlina. Antalet nattplatser har dock oftast inte alls räckt till.

Vi tycker att det är utmärkt att Helsingborg fortsätter med Bostad först-metoden, som visat sig vara mycket framgångsrik, i Helsingborg i likhet med i andra städer där man jobbat med denna modell. Men de bostäder som i dag finns i detta program, räcker inte på långa vägar och är inte heller alltid en lösning. En viss form av kollektivt akutboende behövs som komplettering. Kommunens boende för hemlösa, Fenix, har 36 platser. 122 personer registrerades som akut hemlösa i januari. För att täcka behovet och ge alla en säng att sova i, räcker det inte ens med de 36 ytterligare platser som i dag finns på Hemlösas hus. Bostad först-programmet ger några lägenheter, det nya boendet Kronan är inflyttningsklart först hösten 2015. ”Hemlösas hus har gjort ett bra arbete när staden inte har tagit sitt ansvar, men vi gör det nu”, säger socialnämndens ordförande Anders Lundström. Många av de boende på Hemlösas Hus uttrycker i en artikel i HD häromdagen en stor förtvivlan över vad som kommer att hända när Hemlösas hus stänger i höst. Förvaltningschefen Dinah Åbinger och Anders Lundström lovar att de ska fixa boende. Men hur, det vet de inte än.

Vänsterpartiet Helsingborg tycker att det är föga ansvarsfullt att minska bidraget till Hemlösas Hus, innan man kan presentera en lösning. Det är svårt med boende generellt i Helsingborg. Det behöver byggas fler bostäder här, likaväl som på många andra platser i Sverige. Under Alliansens år vid makten har inte många nya hyresrätter byggts. I Vänsterpartiets valplattform talas om behovet av att bygga bort bostadsbristen genom bl a ett statligt stöd för att stimulera ett ökat bostadsbyggande med inriktning mot hyresrätter till rimliga hyror och med låg energiförbrukning. Målet är att det ska byggas 40.000 bostäder om året, varav en majoritet ska vara hyresrätter.

I det kommunalpolitiska handlingsprogrammet för 2014-2018 har Vänsterpartiet Helsingborg tagit upp ett par punkter vi vill arbeta med under kommande år för att underlätta tillgången på hyresrätter i Helsingborg. Vi vill bl a att Helsingborgshem ska ha som mål att bygga 500 hyresrätter per år och att regelverket anpassas, så att även människor utan stadigvarande inkomst kan skaffa bostad. Vi vill också sätta stopp för utförsäljningen av allmännyttan och införa en kommunal bostadsförmedling. Vidare att kommunen ska kunna erbjuda akutboende för de som av en eller annan anledning inte har ett boende. Inga människor i Helsingborg ska behöva sova ute. Och i det korta perspektivet, anser vi att socialnämnden borde ge föreningen Hemlösas hus det bidrag som krävs för att driva boendet fram till den dag kommunen har en alternativ lösning, med såväl andra boendeformer som akutboende. Allt annat är en skam. Vänsterpartiet Helsingborg Mounir Mansour Ingrid Mattiasson Saarinen Peter Ahlbom (Insändare skickad till HD, ännu ej publicerad)

Dela den här sidan:

Kopiera länk