Kommunal politik

Landborgsgaraget speglar en kortsiktig politik – insändare i HD 2016-05-27

Det är härligt att debattens vågor kring ett eventuellt Landborgsgarage går höga i vår stad nu. Frågan engagerar medborgare ur alla läger, precis som frågan om Ångfärjetomten gjorde före valet 2014.

På kommunalpolitisk nivå är nu Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet emot byggandet av ett landborgsgarage. Övriga partier i den blågröna majoriteten får nu vänta in ett stöd från SD för att få majoritet för sitt förslag.

Frågan om ett landborgsgarage ska byggas eller ej handlar inte enbart om synen på vår stadsmiljö och luften, trivseln, och tillgängligheten i centrum. Den handlar också om frågan om vilken livsstil som passar in i den infrastruktur som finns, d v s konsumtion och privatbilism kontra mänskliga möten och fysisk rörelse i form av cykling och promenader.

Framförallt handlar den här frågan om demokrati och medborgarinflytande kontra politisk maktfullkomlighet. Vissa kommunalpolitiska frågor berör så många av medborgarna att deras åsikter är extra viktiga. En metod för att få medborgarna att känna sig delaktiga kan vara att arrangera öppna möten för allmänheten där olika förslag presenteras, och där deltagarna får lämna sina synpunkter.

Landborgsgaraget kan vara en sådan fråga, precis som Ångfärjetomten också kunde ha varit.

Politikernas ansvar ska vara att utveckla medborgardialoger för att fördjupa demokratin, och skapa förtroende mellan sig själva och medborgarna. I Helsingborg har de blågröna valt en annan väg genom att anställa 80 kommunikatörer som skönmålar politikernas egen subjektiva bild av utvecklingen i vår stad.

Vänsterpartiet är emot byggandet av ett landborgsgarage av många skäl. Luften är redan dålig i city, och lär inte bli bättre om vi inte begränsar bilismen rejält. Vi vill helst se en bilfri innerstad där endast kollektivtrafik, varutransporter och färdtjänstfordon behöver köra.

I övrigt kan man göra gatorna gång- och cykelvänliga som i våra universitetsstäder.

Vi vill ha en innerstad med mötesplatser, grönytor, lekplatser och stråk, där vi kan strosa, fika, umgås, shoppa om vi vill, och bara vara, utan att stressas sönder av bilism, dålig luft och buller.

Det är talande när skribenten M.Johansson, själv f d handlare i city, hävdar att butiksdöden i innerstaden inte avhjälps med ett landborgsgarage, på min mening tisdag den 24 maj.

Tänk om, fördjupa demokratin, ta ansvar för miljön och hållbarheten, och se till att våra skattepengar används till att göra verksamheter inom infrastruktur och välfärdssektor så bra som möjligt för de anställda och för medborgarna. De 400 miljoner kronor som Landborgsgaraget ska kosta behövs mycket mer inom vår skola, vård och omsorg.

Vänsterpartiet menar att man måste ha en helhetssyn på stadens utveckling byggd på människors behov, en ekologiskt hållbar miljö och framförallt på en dialog med medborgarna i staden.

Jennie Fryksäter, ersättare i stadsbyggnadsnämnden, styrelseledamot

Mats Fuchs, ersättare i socialnämnden, styrelseledamot

Birgitta Möller, styrelseledamot

 

 

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk