segregering

Orimligt att hela kommuner ska undantas från EBO-lagen

Under flera år har flera partier, med Socialdemokraterna i spetsen, velat se en förändring av EBO-lagstiftningen. Nu har de fått som de vill och kommer driva igenom att hela Malmö, Helsingborg, Kristianstad och Landskrona ska undantas från den lagstiftningen. Det vill säga att asylsökande inte ska, som alla oss andra, få välja var någonstans de vill bo.

Länsstyrelsen har yttrat sig i frågan och sagt att det är orimligt att hela kommuner undantas. Socialdemokraterna och Liberalerna i Malmö framför att baksidan av EBO-lagstiftningen är segregation, trångboddhet och försämrade förutsättningar för en lyckad skolgång. Men de erkänner samtidigt att det stora problemet egentligen handlar om att det i Malmö är stor brist på bostäder med lägre hyror, samtidigt som bostadspriserna stigit kraftigt de senaste åren. Något vi ser även i andra skånska kommuner.

I Helsingborg är det Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna med stöd av S, som med samma argument driver förslaget att hela staden ska undantas.

Detta är det som vi finner anmärkningsvärt. Att man ser problemen med segregation, en skola som inte kan kompensera för socioekonomiska skillnader och en näst intill obefintlig bostadspolitik som försatt oss i situationen att människor saknar någonstans att bo i våra städer, men att deras svar blir att vissa människor inte ska få bo här. Det är en skrämmande utveckling att låta en dålig bostadspolitik och en misslyckad skolpolitik bli skäl att skylla på de asylsökande. Det är inte de som avreglerat och låtit marknaden bestämma.

Vi i Vänsterpartiet kommer att rösta nej till förslagen i respektive kommun, om att undanta Malmö, Helsingborg, Kristianstad och Landskrona från EBO-lagstiftningen. Vi vill i stället ta tag i de reella problemen och ta ansvar för att våra städer blir attraktiva att bo i oavsett storlek på personens plånbok. En dålig bostadspolitik löses inte genom att tvinga flyktingar att bo i förläggningar, eller i kommuner där de inte känner någon och där de inte varken kan eller vill stanna kvar. Det är ett slöseri med mänskliga resurser, krafter, erfarenheter och kompetenser.

Att många asylsökande väljer eget boende när möjligheten finns beror sannolikt i första hand på de fördelar det innebär att kunna få hjälp och stöd från släktingar och landsmän. Det innebär bättre möjligheter till integration i det svenska samhället än ett mentalt nedbrytande och isolerat boende på en flyktingförläggning. Vi i Vänsterpartiet undrar också vilken barnkonsekvensanalys som gjorts av undantaget? Vi ifrågasätter starkt att beslutet är förenligt med barnkonventionen som numera är lag.

Flera av Migrationsverkets boenden har haft låg standard och har drivits av oseriösa privata aktörer och så är det fortfarande i alltför många fall. Att asylsökande i eget boende i stor utsträckning har hamnat i vissa kommuner och kommundelar beror i första hand på att det är där det funnits möjlighet för dem att finna ett boende. Det kommer inte magiskt att uppstå boendemöjligheter i mer välbeställda kommuner bara för att de asylsökande mister sin dagersättning. Inte heller kommer de i större utsträckning än i dag att stanna i anläggningsboende om de kan slippa.

De sociala problem som utan tvekan är förknippade med de asylsökandes boende, trångboddhet och oseriösa hyresvärdars utnyttjande av människors utsatthet, kommer inte att minska genom att fattiga människor görs ännu fattigare. För att komma åt de verkliga problemen krävs en bred, offensiv politik för stärkt gemensam välfärd, rätt till bostad och minskade klassklyftor. Därför röstar vi nej till undantagsförslagen.

Emma-Lina Johansson  (V)
Oppositionsråd Malmö

Anders Skans (V)
Gruppledare Malmö

Ingrid Mattiasson Saarinen (V)
Gruppledare Helsingborg

Mikael Persson (V)
Gruppledare Kristianstad

Kikki Lenander (V)
Gruppledare Landskrona

Debattartikel i Kvällsposten 2020-04-13

Dela den här sidan:

Kopiera länk