insändare

Vilket byggbolag köper en tomt där byggmöjligheterna tycks vara lika med noll?

En våt filt låg över Mejeritomten sedan en politisk majoritet sagt nej till Peabs planer på att bygga bostäder på tomten och de intilliggande odlingslotterna. Trots detta köpte Magnolia Bostad Mejeritomten av Peab i oktober 2016. Priset var 37 miljoner plus ytterligare en hemlig summa som Magnolia ska betala om de får en detaljplan för bostäder.

En märklig affär tyckte många. Men det var då det, i oktober 2016. Sedan hände saker snabbt. I januari 2017 presenterade de nya ägarna ett förslag för kommunen som inte bara omfattade området där det gamla mejeriet ligger, utan även odlingslotterna.

Vänsterpartiet har inget emot förtätning, men det måste också finnas gröna oaser, platser för rekreation och för att utveckla och bevara vårt natur- och kulturarv. Mejeritomten ligger kloss intill Fredriksdals museer och trädgårdar med dess unika genbank.

Tidigare när Peabs byggplaner diskuterades, så var Miljöpartiet, Liberalerna, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna negativa. Men nu lyftes området ut ur Stadsplan 2017 och i stället hamnade ett nytt ärende relativt omgående hos stadsbyggnadsnämnden för ett avgörande i april. Vid det laget fanns det också en politisk majoritet för att bygga bostäder och skola på området.

Liberalerna och Miljöpartiet hade ändrat sig. De förra sa att det var därför att projektet nu omfattade även en skola, de senare därför att de som hade odlingslotter skulle erbjudas en ny plats. Att denna nya plats enligt Stadsplan 2017 endast tycks vara en kortsiktig lösning tog man inte så stor hänsyn till, inte heller till buller och troliga markföroreningar. När ärendet sedan skulle diskuteras i kommunfullmäktige lämnade en av kf-ledamöterna salen på grund av jäv (hen jobbar i byggbolaget). Det var nog fler än en som höjde ett förvånat ögonbryn.

Helsingborg växer och vi har en stor brist på både bostäder och mark att bygga på. Det senare inte minst på grund av att de styrande under en följd av år låtit marknaden bestämma, vilket lett till att alltför många en- och tvåplanshus byggts i stället för att man byggt på höjden och varit mer varsam med den mark som finns.

Vänsterpartiet vill gärna ha en skola på området vid Mejeriet. Men skolan kan lika väl byggas på den plats där det i dag finns en bensinmack, alltså utan att man rör kolonilotterna eller det område som är närmast Fredriksdal.

Koloniområdena inklusive odlingslotterna är ett grönt kulturarv med en stor biologisk mångfald, som har rötter i självhushållning, ökad urbanisering och en framväxande ny syn på fritid och rekreation.

Fredriksdal museer och trädgårdar har en ovanligt hög mångfald av vilda växter och djur. Där finns växtmiljöer som det har tagit 90 år att utveckla. Den genbank, som museet byggt upp för att skydda och bevara utrotningshotad flora och fauna kommer drastiskt att hotas av allt för nära bebyggelse av flerbostadshus med en ökad biltrafik, som ger avgasutsläpp och buller.

Vänsterpartiet vill ha en socialt, ekologiskt och ekonomiskt mer hållbar utveckling. Därför vill vi införliva Mejeritomten med friluftsmuseet, bygga en skola – gärna med miljöprofil – på den plats där macken i dag ligger, erbjuda mackägaren en alternativ tomt och låta koloniområdet/odlingslotterna vara kvar.

Så kom igen, blågröna, tänk om! Ta fasta på Vision 2035, där ni skriver att ”allt i Helsingborg görs med social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet i fokus.” Visa att varken Vision 2035 eller Livskvalitetsprogrammet bara är tomma ord!

Ingrid Mattiasson Saarinen

vice gruppledare och ledamot i kommunfullmäktige (v)

 

Insändare införd i Helsingborgs Dagblad 2017-07-29

https://www.hd.se/2017-07-29/lat-mejeritomten-bli-en-del-av-friluftsmuseet

Dela den här sidan:

Kopiera länk