Arbetsrätt & arbetsvillkor

Motion om minimibemanning i entreprenadavtal

Det blågröna styret i staden beslutade att privatisera fyra vårdboenden. Vid två av dessa har klagomål inkommit från anhöriga, personal och vårdtagare. Det främsta klagomålet gäller att de vinstdrivande bolagen valt att minska bemanningen på vårdboendena, jämfört med bemanningen under kommunal drift. Vänsterpartiet är övertygade att en tillräcklig bemanning är det viktigaste för att upprätthålla en god vårdkvalité. En tillräcklig bemanning skall finnas på stadens vårdboenden oavsett vem som ansvarar för driften. Vård- och omsorgsnämnden har i entreprenadavtalen valt bort möjligheten att skriva in krav på minimibemanning i entreprenadavtalen med de vinstdrivande bolagen. Detta har gett de vinstdrivande bolagen möjlighet att minska bemanningen så att det finns brister i vårdkvalitén. Vänsterpartiet tycker att detta är oacceptabelt.

Med anledning av ovanstående yrkar Vänsterpartiet:

att Vård- och omsorgsnämnden skriver in kravet på minimibemanning i avtalen med Attendo och Vardaga.

att denna bemanning minst motsvarar bemanningen inom kommunalt drivna boenden.

 

För Vänsterpartiet

 

Peter Ahlbom                                             Mounir Mansour 

 

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk