Interpellation till Helsingborgshems ordförande Lars Hansson (C) om policy för medverkan av politiska partier på de områdesfester Helsingborgshem arrangerar

Helsingborgshem arrangerar fester för allmänheten i olika bostadsområden i staden vid skiftande tillfällen under året. Dessa fester hålls t ex på Dalhem, Drottninghög och Närlunda. Områdesfesterna är väldigt uppskattade både … Fortsätt läsa Interpellation till Helsingborgshems ordförande Lars Hansson (C) om policy för medverkan av politiska partier på de områdesfester Helsingborgshem arrangerar