Varför tvingas ensamkommande flytta innan överklagan behandlats?

Interpellation till Ann-Christine Borgman, ordförande i Socialnämnden, om asylsökande ungdomar som är placerade enligt socialtjänstlagen och som tvingas att flytta omedelbart från sina boenden. Interpellationen berör de ensamkommande flyktingungdomar i … Fortsätt läsa Varför tvingas ensamkommande flytta innan överklagan behandlats?