Arbetsrätt & arbetsvillkor

Jenny Björklund Hansson i budgetdebatt om vård och omsorg

I en tid då fler blir äldre och behöver vård så tampas Vård- och omsorgsnämnden med en nationell brist på omvårdnadspersonal. Den personal som redan är anställd har dessutom höga sjuktal.

Enligt Kommunal jobbar över hälften av alla undersköterskor, vårdbiträden och personliga assistenter deltid. Normen inom dessa yrken är alltså egentligen deltid. De som arbetar deltid inom vården gör inte det för att lönen är så ofantligt hög att de kan kosta på sig ett deltidsarbete, nej tvärtom, de gör det för att orka jobba, för att kunna behålla det jobb de har och inte jobba sig sjuka.

Deltidstendensen säger något om vården, den ger en signal om att detta är ett jobb de anställda i dagsläget inte mäktar med på heltid.

Just sjukskrivningarna inom vården är nämligen höga. Vänsterpartiet anser att detta är ohållbart! Vi kan inte fortsätta ha en vård som leder till sjukdom och utbrändhet hos personalen.

Vänsterpartiet är därför övertygade om att vi måste genomföra en arbetstidsförkortning med bibehållen lön inom vården. De som inte tror att en 30 timmarsvecka är möjlig brukar säga att vi inte har råd och att vården skulle förlora i kontinuitet. Vänsterpartiet tror precis tvärtom, vi har inte råd att avstå.

Vi måste ha en vård där medarbetarna trivs och vill stanna, utan att ha personalen med oss klarar vi inte framtidens utmaningar.

Vänsterpartiet tror inte att vi har råd att förlora i rekrytering av ny personal, fortsätta med höga sjukskrivningar och tvinga stressade, utslitna undersköterskor att jobba mer och mer. Vi tror tvärtom, att först när vården får goda arbetsvillkor, så kommer vi tillrätta med de problem vi ser idag. 30 timmars arbetsvecka är en nödvändig lösning inom vården.

Vänsterpartiet är på nationellt plan för en generell arbetstidsförkortning, men på lokal nivå tycker vi det är rimligt att börja med 30 timmarsvecka på en arbetsplats inom vården då det är där det behövs allra mest. Vänsterpartiets förslag är att vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att starta ett 3 årigt projekt och att följeforskning finns kopplad till projektet för att säkerställa effekterna och göra en ordentlig utvärdering. Det tror vi är ett steg mot en lösning på vårdens problem.

En annan viktig del i äldreomsorgen handlar om depression och psykisk ohälsa. Depression och självmord är betydligt vanligare bland äldre än bland yngre. Vänsterpartiet vill att kommunen upprättar en handlingsplan för att förebygga självmord. Vi vill också att kommunen fortsätter att satsa på aktivt uppsökande verksamhet då alldeles för många besväras av ensamhet.

Vänsterpartiet ser också att det finns ett ökat behov av stöd för personer med funktionsnedsättningar. Det behövs en plats dit en kan gå och få juridisk rådgivning och träffa specialistkompetens.

De handikappades samarbetskommitte, DHS, har tidigare varit med och drivit ett brukarstödcentrum som dåvarande femklövern la ner år 2009. I HD löd rubriken ”Handikappade går miste om juridisk hjälp”. Vänsterpartiet anser att det är hög tid att utreda möjligheten att återuppta det stöd som en gång förlorats.

Det är en mänsklig rättighet att kunna informera sig om vilket stöd som finns att få om en har en funktionsnedsättning. Ett Brukarstödcentrum hade varit en bra samlingspunkt för sådan verksamhet i samarbete med DHS, som då kan bli en naturlig koppling in till de olika föreningarna. En viktig del i ett Brukarstödcentrum skulle t.ex. kunna vara specialistkompetens för barn med funktionsnedsättningar.

I mål och ekonomi 2019 skriver vård- och omsorgsnämnden att ”tillgänglighetsfrågor och kommunikation för personer med funktionsnedsättning kan utvecklas”, även gällande detta skulle ett Brukarstödcentrum kunna vara en naturlig samarbetspart.

Vänsterpartiet vill med bakgrund av detta, ge vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att utreda former och kostnader för en återstart av ett Brukarstödcentrum.

Jenny Björklund Hansson
ersättare (V) i kommunfullmäktige och i vård- och omsorgsnämnden

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk