Kommunal politik

Rapport från kommunfullmäktige 27 februari

Ingrid Mattiasson Saarinen (V) hade inför dagens KF skrivit en interpellation om möjligheten för Helsingborgs hamn att byta arbetsgivarorganisation. Hon påtalade att det gäller rätten att få organisera sig i det fackförbund man önskar, då Sveriges Hamnar vägrar teckna kollektivavtal med hamnarbetarna.

Ingrid lyfte att hamnarbetarna kräver precis samma villkor som Transport redan har. Vi kan inte bara säga att det är upp till arbetsmarknadens parter, sa Ingrid och fortsatte ”Här har vi en nästan antifacklig arbetsgivare Sveriges Hamnar, som ägare till ett kommunalt bolag har vi ett ansvar. Bolaget kan välja vilken arbetsgivarorganisation man är medlem i.” Ingrid föreslog att kommunen skulle se över att byta arbetsgivarorganisation. Hamnarna är sedan länge organiserade i Sveriges Hamnar och man vill inte fragmentera branschen svarade Peter Danielsson (M). Men Sobona har långt fler medlemmar och organiserar just kommunala och landstingskommunala bolag, menade Ingrid.

Peter Ahlbom (V) lyfte att det redan finns flera exempel på ”redan fragmenterade” branscher där olika fackförbund är med vid avtalsskrivning tex skolan med två fackförbund som organiserar lärare och skolpersonal. Även Marcus Friberg (Mp) lyfte frågan om Peter Danielsson verkligen menade att det bara skulle få finnas ett fackförbund per bransch och då svarade Danielsson att nej, han menade att det gällde flera arbetsgivarorganisationer.

Claudia Velasquez (V) lyfte arbetsmiljöperspektivet av konflikten, som drabbar kommunens anställda när Hamnarbetarna nu inte får utse skyddsombud. Marie Weibull Kornias (M) gick längre än Peter Danielsson och tog ställning i konflikten och menade att konflikten är skapad av Hamnarbetarna och att de får ansvara för följderna. Medan Mikael Andersson (S) ansåg att detta inte var en fråga för fullmäktige och instämde i interpellationssvaret från Peter Danielsson (M).

Även H+ området debatterades efter en interpellation av (V) angående kostnader. I debatten lyfte både (S) och (V) vikten av en blandad bebyggelse och av att få långsiktiga kakyler, en större öppenhet och politisk insyn i mark- och exploateringsenheten, Mex.

Ett spännande inslag var att allians för Helsingborg klappade sig själva på axeln för att ha infört konceptet Bostad först, medan man 2005 när Hemlösas hus och Vänsterpartiet lyfte frågan inte var så intresserade. Men 5 år senare var man med på tåget och Bostad först infördes. Nu vill man vidareutveckla konceptet och visa upp på konferens. Viktigt och bra för alla som behöver projektet, men några större nyheter i projektet som gjorde att det behövde beslutas om i kommunfullmäktige var det kanske inte. Vittnar kanske i stället om att alliansen har brist på idéer.

(S) hade lagt en motion om trygga och jämlika villkor för unga som (V)i ställde oss bakom rent principiellt, även om vi inte kunde bifalla de ekonomiska delarna då vi inte avsatt pengar i vårt budgetförslag för gratis nattbussar för ungdomar. (Avstickare) JA, man kan säga GRATIS, tex folktandvården använder i sin information begreppet gratis tandvård för unga, trots att man menar skattefinansierad, troligtvis för att det är mer lättbegripligt i sammanhanget. Claudia Velasquez (V) lyfte en annan del av Socialdemokraternas motion som inte debatterades lika mycket. Den delen gällde ambitionen att skapa en enhetlig organisation för elevskyddsombud, vilket i tider med en ökad andel arbetsplatsolyckor hade varit en oerhört god idé även enligt oss i Vänsterpartiet.

Peter Ahlbom talade om (V)årt förslag att kallbadhusen ska ingå i kulturkortet och ifrågasatte de beräkningar som angavs i svaret. Han menade också att det skulle gå att finansiera utan att det skulle drabba kulturen i form av besparingar. Detta då summan går att justera på nästa års budget. En lång debatt om prioriteringar och ekonomi följde.

Strax efter kl 23 inleddes debatten om Öresundskraft. Lars Dalesjö (Mp) hade ställt en interpellation om varför frågan om att förbereda för försäljning av Öresundskraft inte varit föremål för kommunfullmäktige. Peter Danielsson (M) menade att en sådan analys och diskussion kommer. Men att innan det finns ett sådant underlag skulle en diskussion endast gynna de som är emot då de skulle kunna spela på spekulationer. Peter Ahlbom (V) menade att detta är en tydligt viktig principiell fråga om huruvida man ens ska inleda den utredningen. Det borde givetvis lyftas i KF. Peter Ahlbom lyfte även att detta hade varit en lysande fråga att debattera på gator och torg i valrörelsen, men då hördes inte ett ord om detta. Lars Dalesjö (Mp) menade att ta fram själva underlaget kommer att kosta och inte minst därför borde detta vara ett beslut för KF. Han menade också att bolagsordningen stödjer det påståendet. Även Jan Björklund (S) efterfrågade en diskussion i tid innan beslut om uppdraget fattades. Han sa även att det finns ett demokratiskt underskott i processen.

Rapport från ett långt möte där jag kortat en hel del av debatten. I mars blir det däremot ett osedvanligt kort möte, då mötet helt enkelt är inställt pga brist på ärenden. Idag syntes dock inte någon antydan till ärendebrist, debatten flöt på i hög ton ändå till klockan närmade sig 23:30 och mötet avslutades.

Godnatt kamrater! Imorgon tar vi nya tag i kampen

Jenny Björklund Hansson, ersättare (V) i kommunfullmäktige

Läs mer i artiklar i HD och Lokaltidningen

https://www.hd.se/2019-02-27/upptrappade-hamnkonflikten-kommer-att-fa-stora-konsekvenser?utm_source=fb&utm_term=dd33ca90-e1c1-48d5-a1d5-dd0601aaec44&utm_medium=list-bottom&utm_campaign=ushares&fbclid=IwAR1B1NF2_qauI7NLQ4A-n3P5u7G4eR17MWMuoVlKohJ995ULy5ZrVvJo34w

https://www.hd.se/2019-02-28/oppositionen-kraver-forandringar-i-arbetet-med-h?utm_source=fb&utm_term=6ad71feb-afe8-4c11-82b6-320618e1d217&utm_medium=list-bottom&utm_campaign=ushares&fbclid=IwAR1so1VMHgZCUxC1fFfZy4dQNuS2GPgvH665JKw6cv5Pobb-MDxGWvEIMQE

https://helsingborg.lokaltidningen.se/nyheter/2019-02-28/-För-få-hyresrätter-på-H-anser-oppositionen-Ett-bekymmer-4287023.html?fbclid=IwAR0sGONHHJX2Q5eQICfgnBXSYzxWWWIyqTpzoXPL5NM-xeUQbciH7AnTKL0#.XHj-Jkt794U.facebook

Dela den här sidan:

Kopiera länk