insändare

Gå till botten med Midrocs ägares brott mot mänskligheten

Det är befogat att att Helsingborgs kommun ska utreda de påstådda brott mot mänskligheten som Midrocs ägare, shejk Mohammed Al Almoudi påstås ha gjort sig skyldig till i Etiopien, vilket Miljöpartisten Lars Dalesjö nu kräver.
Midroc är alltså det företag som har fått uppdraget att göra nybyggnationerna på Ångfärjetomten.
Kalla fakta på TV 4 avslöjade i ett program den 11/11 att shejk Al Almoudis företag ägnat sig åt s k
”landgrabbing”, vilket innebär att jordägare jagats bort från sin mark för att man ska ta över denna och bl a odla bomull där.
De jordägare som inte har gett sig av har hotats med att de ska misshandlas, mördas eller förföljas.
Kalla fakta kunde via telefonintervjuer med lokala företagsledare bl a bevisa att svenska Hennes och Mauritz köpt bomull från en av de provinser där ”landgrabbing” har förekommit.
Vänsterpartiet förespråkar starkt att alla företag som anlitas av stat, region och kommun ska lyda under kraftfulla etiskt granskade och hållbara regelverk. Det måste finnas en tydlig lagstiftning som reglerar detta.
Så även om vi är för en folkomröstning om Ångfärjetomten, har inte det något att göra med kravet på en granskning av Midrocs ägares affärer i Etiopien.
Kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson (M) säger till HD att det räcker att shejk Al Almoudi själv förnekar alla anklagelser på sin hemsida. Det är en märkligt kortsynt och insiktslös kommentar av en person på en så ledande position i vår stad.
Det är som att säga att vi behöver inte misstänka någon för något brott ö h t, om de säger att de är oskyldiga.
Vänsterpartiet Helsingborg vill därför att Helsingborgs stad utreder via helt opartiska informationskanaler vilka affärer Midrocs ägare ägnat sig åt i Etiopien.
Om det skulle visa sig att det förekommit brott mot mänskligheten av företag knutna till Midrocs ägare måste kommunen riva upp avtalet med Midroc och shejk Mohammed Al Almoudi.
Etiska spelregler måste alltid väga tyngst vid all verksamhet såväl privat som offentlig.
För övrigt är det ju inte endast på Ångfärjetomten som Midroc ska bygga eller bygger i Helsingborg, det gäller ju även fler platser som H+-området och det pågående bygget mellan nya och gamla Tingsrätten.
Ingrid Mattiasson Saarinen
Jennie Fryksäter
Mats Fuchs
Claudia Velasquez
Publicerad i Lokaltidningen 141126

Dela den här sidan:

Kopiera länk