insändare

Ingen vinstjakt i flyktingmottagandet

När människor på flykt kommer till Sverige ska de få det stöd och hjälp de behöver för att komma in i samhället. Deras situation ska inte utnyttjas av privata lycksökare för att göra vinster. Idag finns det privata bolag som gör stora vinster på att hyra ut undermåliga lokaler till Migrationsverket. Inte sällan tvingas personer som söker asyl bo alldeles för många i samma hus och ibland delar över hundra personer på en handfull toaletter. Företag har hyrt ut bostäder utan rinnande vatten och det finns boenden med stora mögelproblem. Bostäder, som ingen skulle behöva bo i, kan för ägaren bli en god affär med höga vinster.
Även de stora välfärdskoncernerna har gett sig in på området. Attendo Individ och familj AB har satsat stort på asylboenden och gjort 200 miljoner kronor i vinst på tre år. Ändå betalar de inte någon bolagsskatt. Attendos ägare är ett riskkapitalbolag i skatteparadiset Jersey.

Orsaken till att bolag kan göra så höga vinster på att hyra ut till Migrationsverket är att det råder brist på bostäder. Regeringens nästan obefintliga bostadspolitik har gjort att det råder bostadsbrist i stora delar av landet. Kombinationen av bostadsbrist och vinstintresse har lett fram till det utnyttjande asylsökandes situation som vi kan se idag.

Vänsterpartiet vill att de privata vinsterna i flyktingmottagande ska bort. Vi vill därför utveckla ett statligt fastighetsbolag som utan avkastningskrav kan ta fram lämpliga boenden. Vi vill ge det statligt ägda Statens Bostadsomvandling AB, Sbo, i uppdrag att köpa upp och omvandla bostäder i de kommuner där det finns ett överskott. Det ska även bygga nya bostäder. Så använder vi resurserna bättre och tränger undan det privata vinstintresset från flyktingmottagandet.

För att komma till rätta med bristen behövs också en generell politik för fler bostäder i Sverige. Vänsterpartiet vill ha statliga subventioner för byggande och har målet 40 000 nya bostäder om året, varav en majoritet hyresrätter. Genom att mota tillbaka bostadsbristen kan flyktingar som har fått uppehållstillstånd snabbare lämna asylboendet. Då minskar Migrationsverkets behov av att hyra från de vinstdrivande bolagen.
Och för att introduktionen och integrationen ska bli bättre och gå snabbare, vill vi också att svenskundervisning och samhällsinformation ska ges redan under asylprocessen.

Flyktingmottagandet är ett samhällsansvar, inte något som ska mjölkas på vinster av privata bolag. Enligt FN:s konvention är det en skyldighet att ge asylsökande tillgång till en rättssäker asylprocess. Vi kan inte kompromissa om de mänskliga rättigheterna och börja betrakta våra medmänniskor som en börda eller ett hot. 

Ingrid Mattiasson Saarinen
Claudia Vélasquez
Kommunfullmäktigekandidater för Vänsterpartiet Helsingborg

Dela den här sidan:

Kopiera länk