HBTQI

Motion om könsneutrala toaletter i stadens publika verksamheter och lokaler

Regnbågskuddar på Strandvägen är nog bra, men det räcker inte långt. Kampen för hbtqi-personers rättigheter kräver mycket mer än så. Vänsterpartiet har länge kämpat för ett mer inkluderande Helsingborg. I december 2013 lade vi fram en motion i kommunfullmäktige om en hbtq-certifiering av stadens alla verksamheter. 2015 ville vi avsätta medel i budgeten för 2016 för ett treårigt projekt i samarbete med RFSL, där stadens samtliga verksamheter under dessa tre år skulle hbtq-certiferas.

Vår motion avslogs, liksom vårt budgetförslag. I stället valde staden att starta i betydligt blygsammare skala med Dunkers Kulturhus och Kulturskolan. Kampen för mångfald är kanske en av de viktigaste samhällsfrågorna som finns. Den grundlägger alla individers givna rättighet att vara vem han, hon eller hen vill, att ha vilken bakgrund och läggning som helst utan att få lägre status, bli trakasserad eller förföljd.

Vänsterpartiet tycker att stadens arbete för att bli en mer inkluderande stad går alldeles för långsamt. Normer ligger ofta till grund för kränkningar och diskriminering. Vi vill att ett normkritiskt förhållningssätt ska genomsyra hela stadens arbete. Vi vill också att stadens samtliga verksamheter ska hbtq-certifieras under den kommande mandatperioden.

Som ett första steg – och ett led i att förverkliga Plan för lika möjligheter – vill vi att toaletter i stadens publika verksamheter blir transinkluderande och könsneutrala. Alla ska känna sig välkomna i det offentliga rummet.

Vänsterpartiet yrkar därför

att toaletter i stadens publika verksamheter och lokaler blir könsneutrala

 

För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Ingrid Mattiasson Saarinen

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk