HBTQ

Helsingborg måste bli en mer HBTQ-inkluderande stad!

Motion om att utreda hur staden bättre kan stödja HBTQ-personer i Helsingborg

”Det är inte enkelt att leva som HBTQ-person i Helsingborg. Vi måste få synas och känna oss trygga.

Att arbeta för ett inkluderande Helsingborg känns för det allra mesta väldigt ensamt”, skrev fem företrädare för arrangörsgruppen för Helsingborg Pride i ett debattinlägg i somras.

”Fortfarande sker majoriteten av allt arbete för att inkludera HBTQ-personer på ideell basis. Det finns en viss medvetenhet kring att våra perspektiv behövs, men inga resurser”, säger ordföranden för RFSL Helsingborg i en intervju.

Undersökningar visar att erfarenhet av och rädsla för diskriminering, våld, hatbrott och trakasserier är vanligare förekommande bland HBTQ-personer än bland övriga befolkningen. Helsingborg är inget undantag.

Organisationer som RFSL, Ung HBTQ och Antidiskrimineringsbyrån säger att de är överbelastade på grund av den stora efterfrågan som finns på hjälp och stöd. Deras ekonomi räcker inte till för att anställa någon/några att svara upp mot det behov som finns, utan arbetet får göras ideellt. Många bränner därför ut sig och slutar, de orkar helt enkelt inte i längden jobba ideellt jämsides med sina vanliga arbeten. En hel del HBTQ-personer flyttar också från staden, därför att de inte kan få tillräckligt stöd och/eller känner sig inkluderade och trygga i Helsingborg.

2014 talades det om en kraftsamling från stadens sida och att en HBTQ-strategi skulle tas fram. Sedan dess har den omtyckta mötesplatsen Ung HBTQ/HBG tillkommit, men det behövs mycket mer.

Helsingborg har antagit ”Plan för lika möjligheter” som beskriver hur staden vill säkerställa lika rättigheter och möjligheter för alla helsingborgare.  HBTQ-frågorna ingår i planen tillsammans med andra rättighetsfrågor. För att förverkliga planen, krävs det både konkreta åtgärder och resurser.

Göteborgs stad exempelvis har en plan för att förbättra HBTQ-personers livsvillkor lokalt, Kalmars kommun har en flerårig handlingsplan för hur kommunen ska arbeta med HBTQ-frågor.

Vänsterpartiet har länge kämpat för ett mer inkluderande Helsingborg och att HBTQ-personers behov ska tas på allvar. Liksom att också resurser avsätts för detta arbete.

Vänsterpartiet yrkar därför på

att en utredning görs och en plan tas fram i samarbete med organisationer som Ung HBTQ/HBG, RFSL Helsingborg och Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne om hur Helsingborg kan bli en mer HBTQ-inkluderande stad och vilka resurser som behövs för att förverkliga detta.

För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Ingrid Mattiasson Saarinen

Dela den här sidan:

Kopiera länk