Arbetsrätt & arbetsvillkor

Motion om rätt till heltid i entreprenadavtal

Rätt till heltid i entreprenadavtal

I Sverige så är det en miljon personer, nästan var fjärde sysselsatt, som arbetar deltid. Nästan 70 procent av dem är kvinnor. Varannan arbetarkvinna arbetar deltid och den vanligaste orsaken är att man inte hittat eller blivit erbjuden ett heltidsarbete. Deltid och otrygga visstidsanställningar gör att kvinnor har sämre inkomst än män. Detta är inte hållbart om vi skall nå målet om jämställdhet i Sverige och Helsingborg stad.

I stadens personalpolicy uttrycks det enligt följande:

” Stadens arbetsplatser ska baseras på jämställdhet och mångfald och arbeta aktivt för att förebygga och motverka diskriminering.”

Det blågröna styret i staden beslutade att privatisera fyra vårdboenden. I avtalen står det inte något krav på sysselsättningsgrad. På kommunalt drivna vårdboenden har de anställda rätt till en heltidsanställning, helt enligt målen om jämställdhet för staden. Rätten till heltid saknas i avtalen med de privata vårdbolagen. Vänsterpartiet anser att rätten till heltid även skall gälla vid privat drift. De privata vårdgivarna skall också följa målet om jämställdhet i vår personalpolicy.

Med anledning av ovanstående yrkar Vänsterpartiet:

att Vård- och omsorgsnämnden skriver in rätt till heltid i avtalen med Attendo och Vardaga.

För Vänsterpartiet

Peter Ahlbom  

Mounir Mansour 

Claudia Velasquez

Ingrid Mattiasson Saarinen

Dela den här sidan:

Kopiera länk