Äldreomsorg

Attendos vinstjakt drabbar både de äldre och personalen!

I HD den 11/10 kunde vi läsa att vård- och omsorgsförvaltningens granskare upptäckte så stora brister på Valltorp, att Attendo som driver äldreboendet nu riskerar att få avtalet uppsagt. Om vi backar tillbaka till när de blågröna lyfte fram förslagen till att lägga ut några av kommunens vårdboenden på entreprenad, så talade man sig varma om just fördelarna med privata aktörer. De blågröna menade att konkurrens gör att man i sin strävan att vara bäst därför höjer kvaliteten. De sa att valfriheten för den enskilde var en positiv faktor, då det helt enkelt finns mer att välja på. Man pratade också om att en mångfald av aktörer i sig var något positivt. Vi från Vänsterpartiet var kritiska från början. Dels då det innebar en omställning för de boende och anställda, men också för att vi har sett hur riskkapitalbolag i jakten på vinst ger en försämrad vård med lägre personaltäthet.

Redan när resultatet av upphandlingen presenterades, stod det klart att det inte var en mångfald av aktörer vi hade att vänta oss. De som vunnit avtalet var Attendo som redan driver hemvård i kommunen. Redan strax efter övertagandet kom så rapporter om missförhållanden på Valltorp och Bergaliden. Detta förklarade Attendo själva med att det var en inkörningsperiod, vilket även den blågröna majoriteten hänvisade till.

Under tiden detta pågick vann Attendo ytterligare en upphandling av  LSS-boenden som de blågröna också ville lägga ut på entreprenad. Dock bestämde kommunen sig för att häva avtalet innan övertagandet, eftersom Attendo inte lyckats få tillstånd av IVO att bedriva LSS-verksamheten.  

Den 20 september kom ett brev från anhörigföreningen där man påtalade flera allvarliga brister på Valltorp. Kanske var det till slut dessa tappra kämpar till anhöriga som fick de blågröna att lyssna.  Förvaltningen riktar i sin avtalsuppföljning stark kritik mot Attendo.

Nu står vi inför det faktum att allt annat än ett återtag av Valltorp till kommunal regi vore att svika de boende. Attendo har haft mer än 10 månader på sig att få igång en fungerande verksamhet och trots tidigare påpekanden om brister,  vill de blågröna nu ge Attendo 30 dagar till för att rätta till missförhållandena. Med detta satt i perspektiv till att genomsnittstiden för en boende på äldreboende är ca 14 månader, så har detta pågått alldeles för länge. Låt oss nu hoppas att de blågröna äntligen kan se att gränsen är nådd.

Vi i Vänsterpartiet är övertygade om att riskkapitalbolag inte hör hemma i skattefinansierad omsorgssektor. Vi har sett gång på gång hur det drabbar både de boende och personalen. Riskkapitalbolagens mål är alltid vinst på bekostnad av välfärden!

Jenny Björklund Hansson (V)
Ersättare vård- och omsorgsnämnden

Ingrid Mattiasson Saarinen (V)
Ledamot kommunfullmäktige  

Mounir Mansour (V)
Ledamot kommunfullmäktige

Peter Ahlbom (V)
Ledamot kommunfullmäktige

Claudia Velásquez (V)
Ersättare kommunfullmäktige

Dela den här sidan:

Kopiera länk