Interpellation om vad som hänt sedan projektet Jobb på sikt lades ner

Forskning visar att personer med psykiska funktionsnedsättningar i högre utsträckning än andra grupper med funktionsnedsättningar i Sverige är arbetslösa och upplever utanförskap. Personer med psykisk ohälsa är också en växande grupp. Jobb … Fortsätt läsa Interpellation om vad som hänt sedan projektet Jobb på sikt lades ner