Livskvalitet

Fråga till stadsbyggnadsnämndens ordförande om Planteringar utan gränser

Planteringar utan gränser har funnits sedan 2011. Under 2019 finns det i fyra stadsdelar, Drottninghög, Fredriksdal, Husensjö och Planteringen. Helsingborgs stad har drivit projektet i samarbete med bl a Helsingborgshem, Rikshem, skolor, förskolor, föreningar och de boende.

Planteringar utan gränser har blivit ett både hyllat och mycket omtyckt projekt. Det har blivit inte bara en plats att odla på, utan också en social mötesplats där människor i olika åldrar och av olika nationaliteter har träffats.  Där har funnits bänkar och bord där de boende kunde ta en fika, njuta av odlingarna och prata med varandra. Det har blivit en välbehövlig mötesplats i de olika stadsdelarna, där de boende kunde både odla och få en social gemenskap. Många vittnar om en ökad livskvalitet.

I stället för att utvidga det lyckade projektet till fler stadsdelar, har nu staden aviserat att man tänker dra sig ur från och med 2020 och lämna över till föreningar att driva odlingarna. Många av de boende ställer sig skeptiska, många är äldre och tycker att det är ett för stort åtagande. Samtidigt gör de en jämförelse med hur mycket som satsas i centrum, på både planteringar, utsmyckningar och olika projekt.

Självklart kan man i detta sammanhang också tänka sig att de större fastighetsägarna blir mer involverade även ekonomiskt, precis som fastighetsägarna i centrum har varit när det gäller upprustningen av de centrala delarna i staden. Det borde ligga i hyresvärdarnas intresse att i de olika stadsdelarna skapa både en god inne- och utemiljö för de boende, liksom sociala mötesplatser för att öka gemenskapen och därmed tryggheten i områdena.

Vänsterpartiet vill därför nu ställa två frågor till stadsbyggnadsnämndens ordförande Christian Orsing

  • Hur mycket i kronor rör det sig om som stadsbyggnadsförvaltningen nu kan omprioritera år 2020 till andra projekt genom att inte fortsätta driva och bemanna Planteringar utan gränser?
  • Har stadsbyggnadsförvaltningen haft en dialog med de hyresvärdar som varit med i projektet, dvs Helsingborgshem och Rikshem, eller andra större hyresvärdar och frågat om de kunde åta sig ett större ekonomiskt ansvar för projektet framöver?

För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Ingrid Mattiasson Saarinen

Här

Ingrid Mattiasson Saarinens inlägg i debatten om stadsodlingar på kommunfullmäktige 17 september 2019

Planteringar utan gränser har sedan många år funnits i fyra stadsdelar, Drottninghög, Fredriksdal, Husensjö och Planteringen, tidigare också på Närlunda.

Planteringar utan gränser har blivit en välbehövlig mötesplats i de olika stadsdelarna. Det är ett mycket omtyckt projekt, som har utvecklats till inte bara en plats att odla på, utan också att få en social gemenskap.

Helsingborgs stad har drivit projektet i samarbete med bl a Helsingborgshem, Rikshem, skolor, förskolor, föreningar och de boende.

I stället för att utvidga det lyckade projektet till fler stadsdelar, aviserade nu stadsbyggnadsförvaltningen att man åtminstone delvis tänkte dra sig ur från och med 2020 och lämna över till föreningar att driva de olika stadsodlingarna.

Många av de boende har ställt sig skeptiska till detta, många är äldre och tycker att det är ett för stort åtagande. Samtidigt gör de en jämförelse med hur mycket som satsas i centrum, på både planteringar, utsmyckningar och olika projekt.

Vänsterpartiet vill att stadens mötesplatser ska utvecklas, inte avvecklas, och vi har därför ställt två frågor stadsbyggnadsnämndens ordförande, dels om hur mycket i kronor det handlar om, dels om det varit någon dialog med de hyresvärdar som är med i projektet, dvs Helsingborgshem och Rikshem, eftersom det också ligger i deras intresse att skapa sociala mötesplatser för att öka gemenskapen och därmed tryggheten i de olika stadsdelarna, kunde det kanske tänkas att de är med och bidrar i ännu högre utsträckning än tidigare till projektet.

Svaret på den första frågan är att det rör sig om 500.000 kr, den andra att hyresvärdarna inte vill öka sitt ekonomiska åtagande.

Det är alltså inte de stora pengarna det här handlar om, utan kanske mer om en fördelning och avvägningar mellan vad som görs i centrum och i andra delar av staden.

Vänsterpartiet vill ha både fler stadsodlingar och fler sociala mötesplatser. Det behövs i en stad som både vill tänka grönt och utvecklas hållbart.

Att fortsätta med Planteringar utan gränser behöver inte utesluta planteringsprojekt också i de olika byarna.

En utvärdering av Planteringar utan gränser gjordes av SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, år 2014.

En framgångsfaktor för Planteringar utan gränser i Helsingborg jämfört med liknande projekt i andra städer, som man lyfte fram i den utvärderingen, var just de kommunalt anställda trädgårdsmästarna.

Helsingborgs modell för stadsodling framstod, enligt utvärderingen som föredömlig och att en fortsatt utveckling kunde byggas på den grund som lagts.

Genom att stadsodlingen var ett samarbete med ideella organisationer, företag och andra kommunala verksamheter kunde staden både nå ut till grupper som redan är organiserade och med den kommunalt anställda trädgårdsmästare kunde man dessutom nå grupper som saknade den förankringen. Dessutom fick staden genom trädgårdsmästaren en kontaktyta till de boende.

V vill ha fler, inte färre, stadsodlingar!

 

 

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk