Öresundskraft

Fråga till stadsrevisionen från V

Vänsterpartiet vill härmed ställa ytterligare en fråga i anslutning till de frågor som Lars Dalesjö, Miljöpartiet de Gröna, ställt till stadsrevisionen 2019-03-11 om formerna kring hur beslutet togs om att inleda en försäljning av Öresundskraft AB.

Detta mot bakgrund av att det i pressen framkommit att inte bara en värdering av Öresundskraft AB togs fram våren 2018 som var klar juli 2018, utan också att ett avtal tecknades i augusti 2018 med advokatfirman Vinge, som ska biträda med juridisk rådgivning under försäljningsprocessen, och i september 2018 med konsultbolaget Alvarez & Marsal för att förbereda säljprocessen.

Vi anser att det är en sak att beställa en värdering, men en helt annan sak att inleda en försäljningsprocess. I det senare fallet har vi antagit att det måste finnas ett klartecken av något slag från politiken, om än kanske inte ett koncernstyrelsebeslut (eller, vilket vi i likhet med Lars Dalesjö hävdar att det egentligen borde finnas, ett kommunfullmäktigedito).

I en verksamhet som är politiskt styrd är det vår uppfattning att även att ingå avtal om att inleda en försäljningsprocess borde på något sätt vara politiskt förankrat, om denna försäljning är av större vikt för staden.

Vår fråga till stadsrevisionen är alltså: Behövs det inte ett klartecken från politiken, om än kanske inte ett styrelse-/fullmäktigebeslut, för att teckna avtal om att inleda en försäljningsprocess av den dignitet som en försäljning av Öresundskraft AB är?

Med vänliga hälsningar,

För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Ingrid Mattiasson Saarinen
Gruppledare

Dela den här sidan:

Kopiera länk