Fritid

Motion om att Kallis och Pålsjöbaden ska inkluderas i Kulturkortet

Helsingborg stad har numera Kulturkortet, som efter inköp ger innehavaren fri entré till Dunkers, Fredriksdal, Sofiero, Kärnan och Helsingborgs Idrottsmuseum. Kulturkortet berättigar också till ett flertal andra rabatterade erbjudanden inom kultur och fritid. Vänsterpartiet tycker att Kulturkortet öppnar upp stadens kulturliv för helsingborgarna på ett bra sätt.

Vänsterpartiet vill öppna upp nya möjligheter för helsingborgarna med Kulturkortet. Badkulturen är mycket stark i Helsingborgs stad, vilket är helt naturligt med stadens kustnära läge. Stadens kallbadhus Kallis och Pålsjöbaden betyder mycket för många helsingborgare. Möjligheten till rekreation och vila på dessa båda ställen är guld värt för badarna. Vänsterpartiet ser oerhört positivt på detta och vill därför stärka helsingborgarnas möjligheter att ta del av våra kallbadhus. Möjlighet till rekreation och vila är för Vänsterpartiet en viktig folkhälsofråga, som vi vill stärka med detta förslag. Vänsterpartiet anser att Kulturkortet ska ge fri entré på Kallis och Pålsjöbaden.

Med hänvisning till ovanstående yrkar Vänsterpartiet

att innehavare av Kulturkortet ska ges fri entré till Kallis och Pålsjöbaden

 

För Vänsterpartiet

Peter Ahlbom  

Ingrid Mattiasson Saarinen

Mounir Mansour  

Claudia Velasquez  

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk