artikel

Vår skola kan bli en av världens bästa igen

Vår skola kan bli en av världens bästa igen Med politisk vilja kan vår skola åter bli en av världens bästa. Det senaste året har olika rapporter såsom t ex PISA visat att de svenska skolelevernas resultat drastiskt har försämrats. Resurserna i de offentligt drivna skolorna och förskolorna har urholkats under Alliansens tid i regeringen, i takt med att en privatiseringsvåg skapat jättelika skillnader mellan skolor och mellan elever. Forskningen visar att den ökade segregationen är den största orsaken till de allt sämre resultaten.

Vänsterpartiet ser utförsäljningen av skolan till riskkapitalister, som en stor orsak till att elevernas skolresultat försämras. Därför vill vi förbjuda vinstdrivande företag att driva skolor. De fem största skolkoncernerna i landet plockar årligen ut närmare en halv miljard i vinst. Pengar som borde lagts på att höja kvalitén på elevernas utbildning. Vänsterpartiet vill förstatliga skolan och följa närhetsprincipen, för att bygga ut skolor där elever får jämlika förutsättningar till en god undervisning i alla bostadsområden. Skolor där det anställs fler lärare, resurspersoner, m fl för att kunna utveckla pedagogiken. Vi vill satsa på kompetensutveckling och löneförhöjningar för samtlig personal och inte bara för förstelärarna. Vi vill också införa vikariepooler så att anställningstryggheten inom skolan och förskolan ökar. Åtgärder som gör att personalen känner förtroende att vidareutveckla sig. I Helsingborg har ett flertal kommunala skolor lagts ner de senaste åren. Detta beror bl a på orättvisa förhållanden vad gäller hyror och skyldighet att ta emot elever, mellan de kommunala och de privata skolorna.

Det måste bli stopp för detta nu. Alla elever ska beredas rättvisa förutsättningar till en resursstark, jämlik skola med hög kvalitè. Barn och ungdomar är vår viktigaste investering för framtidens samhälle.Så det är vårt ansvar att ge dem bästa tänkbara förutsättningar att bli starka individer. Vänsterpartiet är det parti som sätter såväl personal som barn och elever i centrum inom skola och förskola. Därför finns det bara ett alternativ i höstens val om man vill att våra barn och ungdomar ska må bra och utvecklas, i stället för att ses som brickor på en kapitalmarknad, där de kastas ut i kylan när de inte är lönsamma. Mats Fuchs Vänsterpartiet Helsingborg

Dela den här sidan:

Kopiera länk