arbete

Motion om att Jobb på sikt ska permanentas

Genom projektet Jobb på sikt har många personer kunnat börja arbeta eller studera och brutit sin isolering. De har äntligen fått en hjälp som fungerar med en icke-traditionell metod som forskningen erkänner.

Jobb på sikt, arbetar med IPS, en metod som är evidensbaserad och klart mer framgångsrik än traditionella metoder för arbetsrehabilitering. I dag deltar i Helsingborg 92 personer aktivt i projektet, 51 personer står på kö och tidigare har ytterligare knappt 100 personer deltagit sedan starten 2011.

Vi debatterade länge för Jobb på sikt på kommunfullmäktigemötet i maj. Argumentet från de övriga partier som var med i debatten var att projektet inte kan fortsätta utan samarbetspartners. Men personalen har den kompetens som krävs och projektet är så inarbetat att samarbetet kan fortsätta mellan de olika myndigheterna – vilket dessa också sagt att de gärna vill – även om de av olika anledningar inte kan bidra till finansieringen med direkta pengar.

Arbetsmarknadsförvaltningen och socialförvaltningen har tidigare presenterat projektet med stolthet.  Jobb på sikt är en insats som fungerar, som sparar pengar åt samhället och som många köar till.  Motsatsen är att de som i dag är med i projektet skulle kosta samhället stora summor pengar varje år i stöd eller bidrag, i stället för att ha ett arbete eller studera.  För att inte tala om den betydligt sänkta livskvalitén för den enskilde, som inte får fortsätta eller börja i projektet.

Forskning visar att 70 % av alla med psykiska funktionsnedsättningar i Sverige är arbetslösa och upplever utanförskap i högre utsträckning än andra grupper med funktionsnedsättningar. 60 % av denna grupp har ingen strukturerad sysselsättning.

Vänsterpartiet vill att varje skattekrona ska användas omsorgsfullt. Vi anser att 4,3 miljoner till Jobb på sikt är väl använda pengar. Vi kan inte acceptera att en verksamhet som hjälper människor bara ska försvinna på grund av att andra aktörer inte är med och finansierar det.

Om viljan finns hos de styrande, finns det alltså inte något som hindrar att Helsingborgs stad står för den fortsatta finansieringen. Argumentet för en nedläggning har alltså fallit, utan allt tycks handla om staden vill anslå 4,3 miljoner kronor till att implementera och permanenta Jobb på sikt eller inte.

Vi yrkar därför

att projektet Jobb på sikt fortsätter med samma samarbetspartners som tidigare, men som en permanent verksamhet i finansiering av staden

 

För Vänsterpartiet Helsingborgs fullmäktigegrupp

Mounir Mansour   

Ingrid Mattiasson Saarinen

Peter Ahlbom 

Claudia Velásquez

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk