Arbetsrätt & arbetsvillkor

En annan vård är möjlig!

Förtroendekrisen inom vården fortsätter och fördjupar sig. Protesterna mot orimliga arbetsvillkor och dålig löneutveckling fortsätter hos vårdpersonalen i Region Skåne. Denna gång är det barnmorskorna på Helsingborgs lasarett som har fått nog. De har inte fått gehör för sina förslag om att förbättra arbetsvillkoren på sin arbetsplats.

Vårdpersonalens protester är ett resultat av en underfinansierad vård i Region Skåne under lång tid. Styrande politiker har i stället för att prioritera rimliga arbetsvillkor och god löneutveckling, valt att hålla en låg skattesats och privatisera verksamheter för att spara pengar. I ett försök att bli av med underskott i verksamheterna har omorganiseringar gjorts som inte varit förankrade hos vårdpersonalen. Politikerna har trott sig veta bäst och trots protester genomdrivit organisationsförändringar. Resultatet av detta upplever vi nu, när vårdpersonalen till slut har fått nog.

Maria Stanfors, professor i ekonomisk historia, skriver på Aktuella frågor i HD 2016-07-18 att det är politikernas spariver som gör att förlossningsvård och kvinnors hälsa hotas. Hon uppmärksammar tre fenomen som hänger ihop: felbehandlingar, sjukskrivningar och uppsägningar. Vidare konstaterar Maria Stanfors att minskade resurser inom vården leder till risk för felbehandlingar och arbetsmiljöproblem med reaktioner bland de anställda.

Receptet för att få en sjukvård att lita på, med bra arbetsvillkor, god arbetsmiljö och god löneutveckling för vårdpersonalen, är att skjuta till pengar genom en skattehöjning. Regionen kan inte fortsätta bedriva underfinansierade verksamheter. Region Skåne har bland de lägsta landstingsskatterna i Sverige. Detta kan inte vara ett självändamål, när vårdpersonal går på knäna, operationer ställs in och skjuts upp och gravida kvinnor inte känner trygghet inför att de vid förlossningen ska få den vård de behöver.

En skattehöjning ger möjlighet att vända utvecklingen för vården i Region Skåne. Då kan vi erbjuda det som vårdpersonalen förtjänar, nämligen en god arbetsmiljö, bra arbetsvillkor och schyssta lönevillkor. Och den som behöver vård kan känna sig trygg och veta att man möter personal med de bästa förutsättningarna att ge vård.

Dessutom förutsätter en bättre arbetsmiljö att arbetsgivaren värdesätter den kunskap som finns hos personalen och bemöter deras rimliga krav. Det är dags att lyssna på de professionella och sluta värdesätta ett ledarskap, som inte står upp för sina anställda.

Ingrid Mattiasson Saarinen, kommunfullmäktigeledamot Helsingborg (v)

Claudia Velásquez, ersättare kommunfullmäktige Helsingborg (v)

Peter Ahlbom, kommunfullmäktigeledamot Helsingborg och ersättare regionfullmäktige Skåne (v)


Insändare skickad till Helsingborgs Dagblad 2016-07-31

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk