Hyresgästföreningen

Ett tryggt boende

Speciellt den som har en  svag ekonomi är extra utsatt på bostadsmarknaden och riskerar därför också hamna hos en mindre seriös hyresvärd.

I flera kommuner ingår medlemsavgiften i Hyresgästföreningen i bidragsnormen för den som har försörjningsstöd, men så inte i Helsingborg.

De 85 kronor i månaden det rör sig om en relativt liten summa, som kan ge gratis juridiskt stöd till den som hamnar i konflikt med hyresvärden eller i värsta fall blir uppsagd. Att anlita en jurist för att driva frågor i hyresnämnd eller tingsrätt, är en ekonomisk omöjlighet för en person som har försörjningsstöd.

Medlemsavgiften i Hyresgästföreningen ger en extra trygghet, precis som hemförsäkringen eller fackförbundsavgiften. De båda senare ingår i bidragsnormen.

Vänsterpartiet har därför nu skrivit en motion där vi vill att även medlemsavgiften i Hyresgästföreningen ska göra det.

 

Motion om att medlemsavgift i Hyresgästföreningen blir godkänd kostnad vid beräkning av försörjningsstöd

Socialtjänstlagen slår fast att människor i första hand har ett eget ansvar för sitt liv. I förarbetena lyfts det särskilt fram att socialtjänsten inte får frånta enskilda detta ansvar.

Detta samtidigt som kravet på att ta eget ansvar för sitt liv inte får drivas hur långt som helst, eftersom möjligheterna för en enskild individ i praktiken kan vara begränsade. I 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen anges att den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt, har rätt till bistånd för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt.

Ett tryggt boende är en av de viktigaste förutsättningarna för att kunna fungera som människa och behålla en skälig levnadsnivå. I det som kallas skälig levnadsnivå kan helsingborgare i dag få kostnader för försäkringar och medlemskap i fackförbund beviljade, men inte medlemsavgift till Hyresgästföreningen. I många kommuner ingår föreningsavgiften i bidragsnormen, men inte i Helsingborg.

Det rör sig om en relativt liten summa som kan ge gratis juridiskt stöd till den som hamnar i konflikt med hyresvärden eller i värsta fall blir uppsagd. Att anlita en jurist för att driva frågor i hyresnämnd eller tingsrätt, är en ekonomisk omöjlighet för en person som har försörjningsstöd. De 85 kronor i månaden som det handlar om ger en extra trygghet för de här hyresgästerna, precis som hemförsäkringen eller fackförbundsavgiften gör.

Behov av bostadsjuridisk vägledning ökar i tider då det föreligger en bristsituation inom bostadsmarknaden, vilket medför en ökande andel andrahands- och inneboendekontrakt.

Speciellt de med svag ekonomi är i detta sammanhang en mycket utsatt grupp, eftersom det ofta är denna grupp som råkar ut för de mindre seriösa hyresvärdarna.

Vänsterpartiet yrkar därför

att medlemsavgiften i Hyresgästföreningen vid beräkning av försörjningsstöd betraktas som en godkänd kostnad för att uppnå en skälig levnadsnivå

För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Ingrid Mattiasson Saarinen

Dela den här sidan:

Kopiera länk