Kommunal politik

Om det politiska arbetet i Helsingborg under coronakrisen

Från många håll höjs nu röster för att staten ska ta ansvar för sjukvården och läkemedelsförsörjningen. Fler och fler inser att marknaden varken tar sitt ansvar eller fixar en krissituation. Fler och fler ser också att solidaritet verkligen är nödvändigt i ett samhällsbygge.

När sedan krisen är över, ska vi inte glömma bort att endast genom solidaritet kan vi inte bara klara kriser, utan också bygga upp vår välfärd igen. Det som politiskt beslutats, kan ändras genom nya politiska beslut. Tillsammans klarar vi en kris, tillsammans kan vi bygga ett samhälle där inte en del lämnas utanför. Ett socialistiskt samhälle som bygger på solidaritet, rättvisa och jämlikhet i stället för den nyliberala egoismen.

Men just nu befinner vi oss i en extraordinär situation. Det läge som råder nu under coronakrisen, kräver snabba beslut. I många kommuner finns nu ett brett samarbete partierna emellan på ett helt annat sätt än under ”normaltid”.  Så också i Helsingborg.

Alla partier gör naturligtvis egna inspel i detta, men har en samsyn kring att det är bättre med ett prestigelöst samarbete för att försöka få bästa möjliga resultat för helsingborgarna i ett krisläge.

Brevet nedan skrevs till Vänsterpartiets medlemmar i Helsingborg för några dagar sedan. Sedan dess har bland annat krisledningsnämnden aktiverats och träffas regelbundet. I den ingår alla politiska partier i kommunfullmäktige.

 

Brev från gruppledaren mars 2020 till medlemmarna i V Helsingborg

Det är sannerligen en märklig situation vi befinner oss i nu, en pandemi som både sätter samhället och solidariteten på prov.

Krisberedskap kostar och är helt nödvändig. Men vi ser nu resultatet av de senaste trettio årens nyliberala reformer, som demonterat såväl sjukvården som mycket annat inom välfärden. Skrämmande tydligt syns effekterna av att det varit viktigare att privatisera välfärden, än att skapa trygghet för folket.

År 1993 hade vi exempelvis 4.300 intensivvårdsplatser med respiratorer, i dag har vi färre än 600 platser. Sverige har lägst antal vårdplatser per capita i hela EU. I strid med Socialstyrelsens rekommendationer har Region Stockholm, Västra Götaland och Skåne plockat bort kravet på lagerhållning av skyddsutrustning till sin egen personal (!). Redan innan pandemin, hade vi en sjukvård tänjd till bristningsgränsen.

Våra V-politiker i regiongruppen skriver nu om det enorma arbete som pågår, för att både ta hand om, skydda, vårda och rigga regionens alla verksamhetsområden för att klara smittan. All personal gör ett jättearbete för att klara utmaningen. Det politiska arbetet är inriktat på att arbeta lösningsfokuserat och försöka tänka brett; med politiska förslag och konkreta åtgärder för att göra situationen givet nuläget så bra som möjlig.

Samma sak här i Helsingborg. Mycket arbete pågår runt om i stadens verksamheter för att förbereda och rusta oss för de kommande månaderna. Ett nytt läge har uppstått som kräver ett brett samarbete, för att under de rådande omständigheterna försöka göra det bästa möjliga för helsingborgarna.

Alla de åtta partierna i kommunfullmäktige i Helsingborg träffas varje vecka i kommunalrådsberedningen där vi kan lyfta och diskutera olika frågor och förslag, just nu speciellt med fokus på det aktuella läget. Där våra V-förslag handlar om att göra situationen bättre för helsingborgare i allmänhet, men inte minst för de som redan befinner sig i ett utsatt läge.

Möjlighet att jobba hemifrån och delta digitalt finns redan som ett alternativ på en del möten, som till exempel kommunalrådsberedningen. På senaste kommunfullmäktige togs också ett beslut om att ändra arbetsordningen för att göra det möjligt att delta digitalt i kommunfullmäktigemöten framöver, om det skulle behövas. Inför kommunfullmäktige i april förbereds ett ärende för att göra detsamma möjligt också i nämnderna. Sådant som kräver beslut här och nu prioriteras både i nämnder och i fullmäktige.

Att välfärden är underfinansierad och att detta är en följd av de stora skattesänkningar som skett på nationell nivå i kombination med de många privatiseringsreformerna, har fler och fler i likhet med oss i V tröttnat på. Fler och fler vill ha en annan samhällsutveckling och har insett att en annan politik också är möjlig, vilket vi kan se både i ett ökat antal medlemmar och ett ökat antal sympatisörer.

Väljarundersökningar har visat att om det skulle vara val i dag, så är vi det fjärde största partiet inte bara på nationell nivå, utan också på lokal nivå (enligt en undersökning som gjordes i Helsingborg i slutet av januari 2020).

Så den dag smittrisken är över, kavlar vi upp armarna igen och fortsätter kampen. Kom gärna med du också, ju fler vi är, desto mer kan vi göra!

Men till dess, får vi lyssna på Folkhälsomyndighetens smittskyddsexperter och följa myndigheternas rekommendationer. Solidaritet vinner alltid, tillsammans kan vi visa ansvar och klara krisen.

Så, ta väl hand både om dig själv och din omgivning!

Tveka inte att höra av dig om du har någon fråga eller om det är något du tycker vi borde titta närmare på.

Ingrid Mattiasson Saarinen

Gruppledare (V)

e-post [email protected]
mobil 0738-545822

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk