Motion om att staden vid markanvisningsavtal ska erbjudas lägenheter för bostadssociala insatser

Staden har ett bostadsförsörjningsansvar, samhällsansvaret för bostäder är inskrivet i grundlagen. Bostaden är en förutsättning för att eget självständigt liv ska vara möjligt. Helsingborgshem fick av kommunfullmäktige i juni 2015 … Fortsätt läsa Motion om att staden vid markanvisningsavtal ska erbjudas lägenheter för bostadssociala insatser